En bild på förskolan och leksaker i förgrunden

Blombacka

Värmlandsvägen 2–6

Visa på karta

Farsta/Fagersjö förskolor låter ditt barn utmanas och växa! Vi arbetar efter en gemensam vision om att skapa en likvärdig förskola för alla barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
124
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barn vill utforska och förstå sin omvärld på ett lustfyllt sätt, vi låter därför barnen vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Vi ser att det ger barnen meningsfulla sammanhang och ökar deras förståelse för omvärlden. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ges möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi arbetar projektinriktat utifrån vårt gemensamma tema hållbarhet/miljö och det är barnen som styr projektens innehåll. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser och för att utveckla barnens verksamhet utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete.

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Förskolan har en gemensam matsal samt ett stort torg på övervåningen för naturvetenskap och teknik. Förskola har en fin gård för utevistelse och utanför grinden har vi en stor ekbacke som lockar till att klättra i. I anslutning till förskolan ligger även en av Farstas fina konstgräsplaner för fotboll som barnen gärna går till.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kökschef som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska och kravmärkta råvaror. På ”restaurang Blombacka” serverar kökschefen vegetariska mat tre gånger i veckan fisk en gånger i veckan. I matsalen tar de äldre barnen mat från ett buffébord. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk miljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisningen och lär sig genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Hitta hit

Uppdaterad