Barn i skogen

Blackebergs Montessoriförskola

Holbergsgatan 109

Visa på karta

Vi är en liten förskola med endast två avdelningar. En småbarnsavdelning med endast 12 barn och en 3-6 års avdelning med runt 20 barn. Vi ligger med egen gård ut mot Parkleken i Blackeberg. Närhet till skog.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.modernamontessori.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra hörnstenar är Montessori, Natur, Skapande och Lek. Vi bygger vår verksamhet med montessoripedagogiken som grund. Allt vävs samman till en helhet från barnen.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i bottenplanet på ett flerfamiljshus med egen ingång på baksidan via egen gård. Den egna gården är liten men ligger i anslutning till gräsmattor och parkleken. Närhet till skog.

Kost och måltider

Vi har catering på förskolan. Vi jobbar för minst 30% ekologisk mat. Maten är viktig och vi gör en utvärdering varje år med cateringföretaget.

Mål och vision

Vi vill att vår förskola ska främja alla barns utveckling och lärande utifrån dess ålder och förutsättningar. Med vårt arbetssätt vill vi lägga grunden till en livslång lust att lära. Alla barn och föräldrar ska känna sig välkomnade, respekterade och trygga hos oss.

Särskilt stöd och behov

Om något barn har behov av särskilt stöd upprättas en Handlingsplan tillsammans med föräldrarna om hur vi tillsammans ska kunna ge det stöd som barnet behöver.

Mer om oss

Vi använder Ipads till att dokumentera tillsammans med barnen. Vi har också datorer med pedagogiska program för barnen.

Hitta hit

Uppdaterad