Barn och pedagoger sitter på gräset vid vattnet.

Blå Grodan

Missionsvägen 14

Visa på karta

Föräldrakooperativet Blå Grodan är en familjär förskola där vi har möjlighet att se det enskilda barnets behov och utveckling. Vi finns i natursköna Johannelund i Bromma med kolonilotter, ängar, skog och badplats runt knuten.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://www.blagrodan.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Blå grodan har två avdelningar för sammanlagt maximalt 25 barn i åldrarna 1 till 5 år. Vi har små barngrupper och hög personaltäthet och arbetar för att skapa en trygg, kreativ och stimulerande miljö där vi har roligt tillsammans. Vi arbetar med att stimulera barnens nyfikenhet och deras lust att lära och ger dem möjlighet att utforska olika material och miljöer. Naturen som omger förskolan är en självklar del i den dagliga verksamheten. Under våra utflykter till skogen, ängen eller stranden får barnen möjlighet att både uppleva och få kunskap om naturen. Här får barnen också stora möjligheter att prova sin fysiska förmåga genom att klättra och springa. 

Inne- och utemiljö

Blå Grodans gård erbjuder en kreativt stimulerande miljö, på teman som teater och resor. Vi har en målarvägg utomhus. På gården finns också en scen, en rutschkana, en sandlåda och matplatser. Vår gård är ritad speciellt för Blå Grodan och i största möjliga utsträckning byggd av giftfria material. Inomhusmiljön har genomtänkta färg- och materialval och den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån verksamhetens behov och målsättningar. 

Kost och måltider

På förskolan Blå grodan prioriterar vi hälsa och lärande genom god och näringsrik mat lagad från grunden. I vårt eget kök möts kreativitet och näringsrika ingredienser. Vår kock använder i stor utsträckning närproducerade och/eller ekologiska råvaror och vi köper vårt kött direkt från Visthusboden i Stora Skedvi. Genom måltiderna får barnen möjlighet att möta olika matkulturer och få en förståelse för hållbar utveckling. 

Mål och vision

Blå Grodans övergripande vision är ”Hälsa och må bra”. Det innefattar allt från yoga och Röris (gympa) för barnen till städning med miljövänliga produkter. Det handlar också om att den sociala miljön är trivsam och att alla får vara med och blir sedda. De små barngrupperna innebär att de äldre och de yngre barnen ofta träffas, vilket bidrar till alla känner varandra väl. Naturkunskap och språkutveckling är exempel på prioriterade områden i den pedagogiska verksamheten. Vi arbetar mycket med barnens språkutveckling genom högläsning och ägnar oss tillsammans åt sång, rim och ramsor. Barnens lärande och utveckling sker i deras egen lek och samspel, men även i våra rutiner och våra pedagogiska aktiviteter.

Särskilt stöd och behov

På förskolan finns kompetens i teckenspråk och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). 

Mer om oss

Blå Grodan är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att föräldrarna har god insyn i verksamheten. Föräldrarna sköter städning av förskolans lokaler (cirka 3–4 gånger/termin per familj) samt visst underhållsarbete. Under sitt/sina barns vistelsetid på förskolan förväntas man också under någon period sitta i styrelsen. Föräldrar har inte jour som personal. 

Hitta hit

Uppdaterad