Bild

Björntjänst

Bäckbornas väg 17

Visa på karta

Vi är en förskola som startades 1992, förskolan drivs som en ekonomisk förening. Förskolan ligger i Bromma, nära skog och grönområden. Förskolan har treavdelningar, 1-3 år, 3-4 år och 4-6 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
http://www.forskolanbjorntjanst.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan arbetar med traditionell förskolepedagogik och vi förhåller oss till Stockholms stads riktlinjer och Läroplanen. Förskolan drivs som en ekonomisk förening utan vinstintressen.

Förskolan arbetar efter en verksamhetsplan som grundar sig på Läroplanen för förskolan. Verksamheten utgår från barnens olika kompetenser och behov pedagogerna ansvarar för att skapa goda relationer till vårdnadshavare och barn. Varje möte ska präglas av värme där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Barnen ska erbjudas en lustfylld lärandetid där grunden läggs för trygga och nyfikna barn med gott självförtroende. Pedagogerna på Björntjänst arbetar för att fylla era barns ryggsäckar med upplevelser, kunskaper och erfarenheter med ett lustfyllt lärande.

Åldersindelning och gruppstorlekar är flexibla och anpassas efter rådande behov och barnens mognad.

Inne- och utemiljö

Lokalerna är inbjudande och anpassade till en lärande miljö. Förskolans gård erbjuder lek och äventyr. Vi anpassar både ute- och innemiljö efter årstider och barnens intressen.

Vår miljö är föränderlig och vi arbeta aktivt med miljön i vårt pedagogiska arbete.

Förskolan nyttjar skogen, grönområden och parker i vårt närområde.

Barnen har fri tillgång till pedagogiskt material och lekmaterial.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock i ett levande förskolekök. Köket är öppet för barnen med intressanta workshops. Ett kök med ekotänk

Mål och vision

Förskolan arbetar aktiv med olika målområden utifrån Läroplanen. Vi arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet. För att uppnå våra mål utvärderar förskolans verksamhet med stöd av Stockholms stads brukarundersökning och dokumentation.

Särskilt stöd och behov

Förskolan erbjuder alltid anpassad verksamhet för alla barn.

Mer om oss

VISNING AV FÖRSKOLAN

Vi visar gärna vår förskola, kontakta oss för att boka ett besök. Tel. 086870345 eller mejla info@forskolanbjorntjanst.se.

VÄLKOMMEN!

Hitta hit

Uppdaterad