En röd låg byggnad framför en stor gräsäng.

Bittinge, Spånga kyrkväg 474

Spånga Kyrkväg 470–474

Visa på karta

Förskolan Bittinge ligger i Tensta, nära Bromsten och med närhet till Järvafältet, Spånga by och Spånga IP. Förskolan erbjuder plats för barn 1–6 år. Här finns tre avdelningar med barn 1-3 år och fyra med barn 3–6 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
110
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
36 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens utveckling stöds och stimuleras utifrån barnets behov, intresse och förmåga. Förutsättningar för att barnet utvecklar en god självkänsla, självständighet samt förmåga att ta ansvar ska finnas. Vi tänker att barn är kompetenta och nyfikna och ger varje barn förutsättningar att utveckla lusten att leka, lära och utforska.

Förskolans utbildning och undervisning utgår från läroplanens mål, vilka täcker bland annat sociala förmågor samt matematiska och naturvetenskapliga områden. Dessa områden arbetar vi med tematiskt och har alltid barns språkutveckling i fokus.

Vi är måna om att ha förtroendefulla relationer med vårdnadshavare och barn, eftersom delaktighet och inkludering är viktigt.

Inne- och utemiljö

Vår pedagogiska miljö skapas utifrån barngruppens behov. För att barnen ska känna inflytande och delaktighet anpassas den pedagogiska miljön och material utifrån barns ålder och behov. Material finns tillgängligt för att öka barns självständighet.

Förskolan har en stor gård, indelad i olika sektioner. Här finns bland annat klätterställningar, rutschkanor och sandlådor. Det finns också utrymme för cykling och bollspel. Utanför förskolan finns stora gräsytor.

Kost och måltider

Våra förskolor har en gemensam matsedel som utgår från Livsmedelsverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd om måltider. Våra kockar minimerar intag av salt, socker och mättat fett – enligt riktlinjerna.

Alla förskolor serverar minst två vegetariska luncher i veckan. Vi utgår från säsong vid inköp av frukt och grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfall genom att göra noggranna beräkningar av antal portioner.

Mål och vision

Vårt mål är att ge barnen trygghet och stimulans för att utvecklas till självständiga och aktiva medborgare samt hjälpa dem att utvecklas språkligt, socialt, emotionellt och intellektuellt.

Alla barn ska med glädje komma ihåg sin tid i förskolan som rolig, engagerande, inflytelserik och lärorik.

Mer om oss

Parkeringsplats finns för personer med nedsatt rörelseförmåga. Entré och entréhall är tillgänglig för rullstolsburen och ledarhundar är välkomna.

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad