En röd låg byggnad framför en stor gräsäng.

Bittinge, Spånga kyrkväg 474

Spånga Kyrkväg 470–474

Förskolan ligger i Tensta, nära Bromsten. Det är nära till skog, gröna ängar, idrottsplats och lekparker. Vår verksamhet lägger tonvikten på ett språkutvecklande arbete, skapande verksamhet och utevistelse.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
110
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
36 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Målen med vår verksamhet:

 • Vi som arbetar på förskolan Bittinge lägger grunden för ett livslångt lärande (övergripande målen för Läroplan för förskolan).
 • Barn och föräldrar skall känna sig välkomna och trygga i förskolan.
 • Vi skapar en miljö där varje barn och vuxen känner att just jag är viktig och har betydelse för de andra i gruppen.
 • Varje avdelning arbetar utifrån barngruppens sammansättning.
 • Varje barn är en individ som ingår i en grupp där de lär sig ta ansvar för sig själva, andra och sina saker.
 • Vi arbetar utifrån läroplanens intentioner, Stockholms stads förskoleplan samt stadsdelens inriktningsmål.
 • Under inskolningen lägger vi fokus på att etablera god kontakt med barn och föräldrar. När det sker, kan vi arbeta vidare för att hjälpa och stimulera barnet till vidare utveckling.
 • För att tydligare kunna se och reflektera kring barnets läroprocesser tar vi hjälp av pedagogisk dokumentation och observationer.

Inne- och utemiljö

Utemiljön består av tre stora gårdar utrustade med bland annat sandlådor och klätterställningar på kuperad mark.

Kost och måltider

Vid planering av matsedeln utgår vi från Livsmedelsverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd om måltider i barnomsorg. Andelen ekologiska livsmedel är cirka 38 procent. Alla förskolor serverar två vegetariska luncher per vecka och utgår från säsong när vi handlar frukt och grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfallet genom att bättre beräkna antalet portioner. Hela enheten deltar i sortering av matavfall och förpackningsmaterial.

Mål och vision

 • Vi arbetar utifrån skollagen, förskolans läroplan, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention samt de av Stockholms kommunfullmäktige och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings givna enhetsmål och ekonomiska ramar.
 • Vi inriktar oss i första hand på ett språkutvecklande arbete.
 • Vi arbetar utifrån ett mål- och resultatstyrt arbetssätt där personalen följer upp och utmanar barnens läroprocesser genom observationer, dokumentationer, uppföljning och analyser.
 • Vårt mål är att ge barnen trygghet och stimulans för att utvecklas till självständiga och aktiva medborgare samt hjälpa dem att utvecklas språkligt, socialt, emotionellt och intellektuellt.
 • Vi ska möta föräldrarna med respekt och intresse samt skapa ett bra samarbete kring deras barn och erbjuda en trygg och säker miljö.
 • Alla barn ska med glädje komma ihåg sin förskolevistelse som engagerande, inflytelserik och lärorik.

Mer om oss

Parkeringsplats finns för personer med nedsatt rörelseförmåga. Entré och entréhall är tillgänglig för rullstolsburen och ledarhundar är välkomna.

Se film om förskolan i Spånga-Tensta

Hitta hit

Uppdaterad