Barn i reflexväst, i busk-labyrint

Birkagårdens förskola, Matteus

Karlbergsvägen 80

Vi arbetar enligt förskolepedagogik där leken och lärandet är centralt. För oss är det viktigt att varje barn känner sig trygg på förskolan, en förutsättning för utveckling och lärande och en bra dialog med föräldrar – du är expert på ditt barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
66 %
Webbplats
https://www.birkagarden.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Stiftelsen Birkagården har påbörjat en HBTQI-certifiering för hos oss ska alla behandlas lika oavsett hur du ser ut, vem du blir kär i, vilken könsidentitet du har, vad du tror på eller vart du kommer ifrån. Vi vill skapa rum för möten som river murar, bygger broar och skapar gemenskap. Vi är politisk och religiöst obundna.Birkagårdens förskolor arbetar enligt Läroplan för förskolan -18 där utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. För oss är det viktigt att:

  • varje barn ska känna sig trygg på förskolan,
  • ha en bra dialog med föräldrar – du är expert på ditt barn,
  • varje barn bemöts utifrån sitt unika behov och sina förmågor,
  • vår undervisning är utmanande, utvecklande, kreativ och rolig där barns erfarenheter och nyfikenhet bidrar till en progression,
  • leken är en metod i vår undervisning,
  • uppmuntra alla barn till en självständighet för att stärka självkänslan,
  • lära alla barn om integritet, samtycke och rätten till sin egen kropp och
  • medvetandegöra alla barn om sina rättigheter och skyldigheter enligt Barnkonventionen.

Vi har två avdelningar där Blåbär har 15 barn i åldrarna 1–3 och Lingon har 21 barn i åldrarna 2–5. Varje arbetslag består av en förskollärare och två barnskötare.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar med stationsverksamhet där varje avdelning har rollek, bygg och konstruktion, ateljé, språk, Ma-No-Tek och tillgång till en gemensam IKT-studio. Vår lärmiljö ska vara inbjudande och locka till ett utforskande, undersökande och fantasifullt lekande.

På Matteus gård erbjuds barnen aktiviteter som experimenterande (till exempel bygg och konstruktion, skapande) och lek. Då gården är liten erbjuds fysisk aktivitet genom att regelbundet gå till närliggande skog och parker.

Kost och måltider

Vår kock Michaela lagar mat från grunden. Michaela lagar även mat till förskolan Sol-ägget. Vi har en gemensam matsedel för alla fyra förskolor.

Vi har pedagogiska måltider där vi samtalar och reflekterar med barnen.

Mål och vision

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete för att få in ett naturvetenskapligt förhållningssätt i vår undervisning. Detta kommer att pågå under de närmaste tre åren. Syftet med det är att både pedagoger och barn ska utforska tillsammans i vårt projekt utifrån olika teman till exempel dinosaurier, vatten, rymden.

Vår frågeställning i våra projekt är: Hur kan ett naturvetenskapligt förhållningssätt utmana och stötta både barn och pedagoger i sitt lärande?

Ett av våra utvecklingsområden är att barnen ska ha mer inflytande i våra dokumentationer. Varje barn får en egen digital bok i BookCreator för att synliggöra det individuella lärandet men även för att barnen ska kunna välja vad och hur de vill dokumentera. Till exempel vilken bild, filma, skriva eller spela in sin röst. Vi dokumenterar med hjälp av digitala verktyg.

Vårt språkutvecklande arbete utgår bland annat ifrån metoden ”Före Bornholmsmodellen” som innehåller olika aktiviteter, metoder och lekar för att barnen ska bli medvetna om språkets uppbyggnad. Forskning visar att ett systematiskt arbete med högläsning, samtal och lekar med språket underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter.

Mer om oss

Är du intresserad att besöka oss? Kom på en föräldravisning, läs mer om det på vår webbplats.

Birkagårdens webbplats

Hitta hit

Uppdaterad