händer som trär ett halsband

Bifrostvägen 2–6

Bifrostvägen 2–6

På Solhems förskolor erbjuder vi ditt barn trygghet, glädje, lek och lärande. Vi arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar och social kompetens.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Film om Solhems förskolor

Enhetens ställningstagande utgår från att se barn som nyfikna, kompetenta och viktiga att lyssna på. Att barnen utifrån ett forskande förhållningssätt själva får ställa de frågor och konstruera de problem de vill undersöka. Barnen ska få vara delaktiga i sina lärprocesser och få göra det tillsammans med andra barn och vuxna.

Verksamheten planeras och följs upp systematiskt med hjälp av pedagogernas reflektion och analys. Arbetssättet i barngrupperna är utforskande och projektinriktad och grundar sig i de behov och intressen barnen i de olika grupperna har. Den dagliga reflektionen tillsammans med barnen är ett arbetssätt som genomsyrar förskolan. Där får barnens röster ta plats vilket möjliggör barns inflytande och delaktighet.

Förskolans undervisning och utbildning bedrivs utifrån ett projekterande arbetssätt och utgår från barnens idéer kopplat till de demokratiska värden vi värnar om. Barnen ska få tillgång till många olika uttrycksformer och ger en tydlig bild av hur mångfacetterad och kompetent ett barn är. Genom att erbjuda många olika uttrycksformer vill vi fånga barnens funderingar och undersökande, även utan det talade språket.

Inne- och utemiljö

Vi utmanar barnen i våra olika lärmiljöer och har språkutvecklingen i fokus. Förskolans olika lärmiljöer stimulerar, inspirerar och uppmuntrar barnen att söka kunskap. De är utmanande och lockar till kreativitet, nyfikenhet, meningsfulla möten och lek. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen. Digitala verktyg ska vara tillgängliga. Genom dessa kan barnen undersöka och utforska samt få utlopp för sin nyfikenhet.

Kost och måltider

I förskolan serveras goda och välkomponerade måltider, vilka i kombination med fysisk aktivitet ger goda förutsättningar att orka med dagen och grundlägger goda vanor.

Förskolan arbetar i enlighet med plan för fysisk aktivitet ”Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad”.

Mål och vision

Barnen måste få tillgång till oändligt många sätt att uttrycka sig på. Alla som arbetar i Solhems förskolor tar alltid utgångspunkt i tilltro till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande

Övrigt

Se film om förskolan

Hitta hit

Bilder

händer som trär ett halsband
händer spelar memory
Grön förskolebyggnad bakom en lekyta med sågspån
en hand, en dator, sladdar, ett löv, en kotte

Uppdaterad