Lila tecknad bild med förskola, människor, luftballong, träd, gungbräda, fåglar,blommor och en sol

Bifrostvägen 2–6

Bifrostvägen 2–6

På Solhems förskolor erbjuder vi ditt barn trygghet, glädje, lek och lärande. Vi arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar och social kompetens.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån Regio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vårt förhållningssätt utgår från att barn är nyfikna, kompetenta och att barnen utifrån ett forskande förhållningssätt själva får ställa de frågor och konstruera de problem de vill undersöka.

Vi utmanar barnen i våra olika lärmiljöer och har barnens språkutveckling i fokus. Den dagliga reflektionen tillsammans med barnen är ett arbetssätt som genomsyrar förskolan, där får barnens röster ta plats vilket möjliggör barns inflytande och delaktighet.

Vi vill att barnen ska få kunskap genom ett lustfyllt lärande därför har leken en stor betydelse för undervisningen och utbildningen på förskolan då den används som metod. Personal synliggör barnens förändrade kunskaper för barnen både verbalt, i den pedagogiska dokumentationen och i barnens individuella lär-loggar. Utbildningen och undervisningen bedrivs enligt gällande styrdokument för förskolan.

Film om Solhems förskolor

Inne- och utemiljö

Vi vill att alla våra lärmiljöer, både ute och inne ska ge barnen möjlighet till självständighet och ansvarstagande. Vi vill att de väcker nyfikenhet som inspirera barnen till många olika spännande möten.

Våra lärmiljöer utvecklas utifrån barnens intressen och behov.

Kost och måltider

I förskolan serveras goda och välkomponerade måltider, vilka i kombination med fysisk aktivitet ger goda förutsättningar att orka med dagen och grundlägger goda vanor.

Förskolan arbetar i enlighet med plan för fysisk aktivitet ”Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad”.

Mål och vision

Barnen måste få tillgång till oändligt många sätt att uttrycka sig på. Alla som arbetar i Solhems förskolor tar alltid utgångspunkt i tilltro till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande

Övrigt

Film

Förskolan ger ditt barn en bra start

Hitta hit

Uppdaterad