Barn och personal vid lekstuga framför förskolans tegelfasad med färgglada fönster.

Bergsgården

Bredbyplan 34

Bergsgården är Rinkebys nyaste förskola. Här arbetar engagerade pedagoger. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och uppmuntras till lek och utforskande. Vi lägger stor vikt att använda språket och ser det som den röda tråden i vardagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
96
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På våra förskolor arbetar engagerade pedagoger. Vi tycker att barnen ska ha inflytande över sin vardag i förskolan. De uppmuntras att ta egna initiativ i sin lek och sitt utforskande. Det stärker deras självkänsla och tro på den egna förmågan. En förutsättning är lyhörda pedagoger som kan lyssna och tolka barnens signaler.

Våra pedagoger ser barnens intresseområden och spinner vidare på dessa. Vi lägger stor vikt att använda språket i alla sammanhang och ser språket som den röda tråden i vardagen.

Inne- och utemiljö

Förskolan Bergsgården består sex avdelningar. Barnen är uppdelade på tre småbarnsavdelningar varav en är svensk-somalisk och tre är storbarnsavdelningar. Småbarnsavdelningarna, för barn mellan 1 och 3 år, har cirka 14 barn. Storbarnsavdelningarna, för barn mellan 3 och 5 år, har cirka 18 barn. Förskolan har egen gård

Kost och måltider

Förskolan har eget kök. Vi serverar alternativ mat till barn som behöver det, så som halalslaktat kött. Vi strävar efter att höja andel ekologisk samt vegetarisk mat.

Mål och vision

Alla som kommer in i vår förskola, små som stora, ska känna att de är viktiga personer. Vi arbetar för att grundlägga demokratiska värderingar, förmedla tilltro till framtiden och vårt mångkulturella samhälle. Det viktigaste för oss är att barnen mår bra, känner trygghet och lär sig ta hänsyn till andra människor.

Förskolans pedagoger är viktiga som förebilder. Blandningen av kulturer och språk bland barn och pedagoger ser vi som en tillgång för att barnen ska utveckla respekt för olikheter och förstå allas lika värde.

I vår förskola vill vi att barnen trivs och har roligt. Det gemensamma språket är svenska. Vi samarbetar med föräldrarna för att barnet ska utveckla sina modersmål. Vi lägger stor vikt att använda språket i alla sammanhang och ser språket som den röda tråden i vardagen.

Pedagogerna arbetar tillsammans med föräldrarna för att barnen ska utvecklas till harmoniska och kreativa människor. Vi arbetar mycket med pedagogisk dokumentation för att kunna visa och berätta om barnets tid i vår förskola. Detta ökar föräldrarnas insyn och möjligheter att påverka.

Hitta hit

Uppdaterad