Förskolans utegård

Bellmanskällans Montessoriförskola

Brådstupsvägen 5–9

Förskolan grundades 1987 som ett föräldrakooperativ och är idag en väletablerad förskola i Mälarhöjden. Intill finns Mälaren och en vacker park. Vi har fem avdelningar och arbetar efter montessoripedagogiken med tankar och värderingar som ledstjärna.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
79
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
http://www.bellmanskallan.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Montessoripedagogik: "Hjälp mig att göra det själv" är en grundtanke inom montessoripedagogiken. Maria Montessori visste det varje förälder vet - att barn är nyfikna och full av upptäckarglädje. Hon insåg att en måste ta tillvara på barns spontana lust att söka och hitta kunskap. Det är detta Bellmanskällan baserar sin verksamhet på. Genom att fritt låta barn experimentera och känna sig fram låter vi deras lust att lära, leda dem rätt. Vi låter barnen utvecklas i sin egen takt och våra pedagoger vet att barn är olika mogna för olika kunskaper under olika sensitiva perioder.

Inne- och utemiljö

Vi utformar en väl förberedd miljö efter Maria Montessoris tankar. Lokalerna är ljusa, luftiga och möblerade utifrån barnens behov och förutsättningar. Miljön har en tydlig struktur och ordning. Pedagogerna har ett förhållningssätt som stödjer barns utveckling av självkänsla – ansvarskänsla.

Vi tar emot barnen varje morgon i "vår" Kastanjespark. Här finns klätterställningar, gungor och sandlådor. På vintern bjuder parken barnen att åka på madrass eller pulka i den fina lilla pulkabacken.

Kost och måltider

I köket arbetar en kock/hälsoutvecklare som lagar i stort sett alla måltider från grunden med stort tänk utifrån ett ekologiskt perspektiv. Allt bröd är hembakat med ekologiska ingredienser. De äldre förskolebarnen är med och bestämmer menyer vid olika veckor som ett led utifrån Lpfö-98, kap. 2.3 "Barns inflytande".

Mål och vision

Varje läsår arbetar förskolan med prioriterade mål utifrån förskolans läroplan, Lpfö-[16] som skrivs in i årets verksamhetsplan. Samtliga avdelningar skriver arbetsplaner som kontinuerligt följs upp under året. Pedagogerna dokumenterar kontinuerligt hur de ligger till med läroplansmålen (strävansmålen) via utvärderingsverktyget BRUK. Vid varje terminsslut utvärderas förutom verksamhetsplanen även resultatet från områdena; normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande i BRUK samt förskola och hem. Det strävansmål som fått sämst ”poäng” vid BRUK undersökningen utifrån varje område kommer att utgöra kommande termin och läsårs prioriterade mål. Processen kan liknas vid metaforen "en snöboll som är i rullning och ständigt växer i omkrets och storlek". Visionen är att samtliga strävansmål skall vara synliga i verksamheten.

Mer om oss

Bellmanskällans Montessoriförskola följer Stockholms stads köregler. Förskolan har en beredskap att möta upp vårdnadshavares ändrade vistelsetider inom Stockholms stads ramtider. Vi är inte med i den gemensamma kön och omfattas inte då av punkt 5.1 och 5.2 (Stadens kö och placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg) när det gäller barn med behov av särskilt stöd och platsgaranti

Vi har vår egna interna kö inom stadens webb, Klicka på ”Fristående förskolor” när du är inne på stadens webb


Hitta hit

Uppdaterad