Barnen leker vattenlek med målade bubblor.

Båtklubben

Båtklubbsgatan 11–13

Visa på karta

Vi arbetar för en hög kvalitet på alla förskolor utifrån devisen Tydligt, Tillåtande, Tillgängligt, Likvärdighet, Lust och Lärande. Det ska inte vara ett lotteri i valet av förskola utan alla våra förskolor ska stå för en god grundkvalitet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Båtklubben ingår i enheten Hammarby Sjöstads förskolor.
Vi strävar efter att våra barn ska få möjlighet att lära i mindre grupper och har därför valt att organisera oss i basgrupper. Basgrupperna består av 10-15 barn utifrån gruppens ålder och sammansättning. Basgrupperna utgör den kontinuitet som barnen leker och lär i. I den har barnen en tillhörighet och ges möjlighet att lära och utvecklas. Förskolan Båtklubben består av 6 basgrupper.

Inne- och utemiljö

Våra basgrupper möter en miljö som utgår från ett "verkstadstänk" där allt material är tydligt presenterat, tillgängligt för barnen att själva kunna göra aktiva val och där materialet användas utifrån barnens tankar/önskemål.

Inomhus har vi fem verkstäder:

  • skapandeverkstad
  • naturvetenskap och teknikverkstad
  • matematikverkstad
  • språk- och kommunikationsverkstad
  • rollek och drama verkstad.

Vår sjätte verkstad - uteverkstad - består av parklek, besök i skogen samt dialog med kultur i närmiljö.

Kost och måltider

Vi ser barnens måltider som en viktig pedagogisk aktivitet. Här får vi möjlighet att samtala i liten grupp, skapa gemenskap och relationer samt tillfällen till olika smakupplevelser.

Måltiden skall vara en trevlig stund.

Vi lägger stor vikt vid att servera ekologiska produkter och näringsriktning kost som passar växande barn. Maten vi får lagas på förskolan.

Mål och vision

Våra ledord

Vi arbetar med att få en miljö och ett material samt pedagoger som omfattas av ett förhållningssätt där Tydlig, Tillåtande, Tillgänglig står i fokus.

Likvärdig kvalitet

Vi vill att samtliga barn skall erbjudas en verksamhet med Likvärdig kvalitet. Barnen ska ges möjligheter att lära på ett Lustfyllt sätt utifrån mognad och intressen. Vi arbetar mycket med dessa begrepp och vår värdegrund är baserat på dessa.

Mer om oss

Föräldrarnas engagemang och intresse för verksamheten möter vi bland annat med vår regelbundna veckovisa synpunktshantering där vi snabbt kan ta emot alla frågor. Stora som små.

Vårdnadshavarens dialog med ledningen och pedagogerna är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Övrigt

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Funderar du på att ställa dig i kön eller står du redan i kön och har frågor kring verksamheten är du välkommen till våra öppna visningar. Ingen föranmälan krävs.

25/9 kl 10.15

30/10 kl 10.15

27/11 kl 10.15

Hitta hit

Uppdaterad