Förskolegården med lekredskap, träd och stockar, förskolans hus i bakgrunden.

Barnasinnet

Skarpnäcksvägen 67A

Visa på karta

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor för att berika vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en meningsfull förskoletid där ditt barn leker och lär tillsammans i roliga och kreativa sammanhang på förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla.

Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi samarbetar för att utveckla verksamheten med utgångspunkt från barns tankar, idéer och olika uttryck. Barnen ska känna att de är tagna på allvar, uppleva sig delaktiga och kunna se sig som en verklig tillgång för varandra.

Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i ett lekfullt utforskande sammanhang. Här får barnen vara med om många spännande upplevelser och äventyr.
Alla arbetar projektinriktat för det är ett sätt att fånga barnens egna intressen, nyfikenhet och det som barnen vill lära sig mer om. Från tre års ålder har barnen minst ett professionellt kulturutbyte per år.

Inne- och utemiljö

Gården är stor och full av möjligheter till lek.

Kost och måltider

Barnasinnet har eget ekonomibiträde som lagar god och näringsrik mat. På förskolan serveras en hög andel ekologisk mat, minst 70 procent. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten. 

Kontakt

Margaretha Kareliusson
E-post: margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 15 795

Alexandra Bergqvist
E-post: alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Skarpnäcksfältets förskoleområde består av förskolorna:

 • Fågelboet
 • Skogsgläntan
 • Segelflygaren
 • Vinden
 • Ballongen
 • Molntappen
 • Barnasinnet.

Enhetens ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektorer och administratör.

Ledningen arbetar tillsammans för att stödja och inspirera verksamheten. Vi värdesätter arbetssätt som stödjer alla barns utforskande, lek och lärande. Vi har tydliga mål för verksamheten med läroplan och egna styrdokument som stöd.

Övrigt

Öppet hus

 • 16 februari klockan 09.30–10.00

Hitta hit

Uppdaterad