Barn skapar en sjöborre med lera och tändstickor.

Bamse språkförskola

Tantogatan 1–5

Språkförskolan Bamse tar emot barn med grav språkstörning. Språkstörningen ska inte bero på andra funktionshinder, som till exempel psykisk utvecklingsstörning eller diagnos inom autismspektrum. För att söka plats krävs remiss av logoped.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
2,6
Andel med förskollärarexamen
100 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Språkförskolan Bamse erbjuder:

  • liten grupp med hög personaltäthet
  • anpassad pedagogik
  • tecken- och bildstöd
  • tal- och språkträning enskilt och i grupp samt i vardagssituationer
  • daglig kontakt mellan förskolan och hemmet via kontaktbok
  • täta utvecklingssamtal

Vi erbjuder heldagsomsorg i små grupper med anpassad pedagogik och regelbunden språkträning hos logoped.

Vi lägger stor vikt vid att under lekfulla former utveckla barnens förmåga till samspel. Genomgående arbetar vi också med att stärka barnens koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.

Logopeder och förskollärare arbetar i team. Alla barn får insatser utifrån sina individuella behov.

Vår verksamhet följer förskolans läroplan. Vi har olika former av skapande verksamhet, sång, musik, rörelse och allt vävs ihop med språkträning och specialpedagogik.

Med vårt centrala läge har vi nära till både kulturutbud och parker. Vi besöker gärna bibliotek och teatrar.

Vårdnadshavare erbjuds att delta i kostnadsfri TAKK-kurs (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Inne- och utemiljö

Vi vill väcka barnens intresse och stimulera deras inlärning genom att ständigt arbeta med att utveckla förskolans pedagogiska miljö.

Bamse har en egen gård och stora möjligheter till att besöka närliggande grönområden och lekplatser. Vi gör ofta utflykter till skogen eller närliggande parker.

Kost och måltider

Barnen får frukost, lunch och mellanmål. Bamse har en egen kock som lagar maten på förskolan. Barnen får vällagad, näringsriktig och varierad kost.

Maten lagas oftast från grunden och vi använder ekologiska råvaror i största möjliga utsträckning. Det finns möjlighet att få specialkost för de barn som behöver det.

Mål och vision

Språkförskolans huvudsakliga mål är att stärka barnens språkliga och kommunikativa utveckling. Verksamheten lägger stor vikt vid att stärka barnens förmåga till delaktighet, inflytande, självkänsla samt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Mål för varje barn formuleras i en individuell habiliteringsplan som upprättas varje termin.

Särskilt stöd och behov

Språkförskolan Bamse är en behandlingsförskola som tar emot barn med grav språkstörning. Vi tar inte emot barn med konstaterad psykisk utvecklingsstörning eller diagnos inom autismspektrum.

Mer om oss

Språkförskolan Bamse drivs i samarbete mellan Stockholms stad och Region Stockholm. Vårt upptagningsområde är hela Stockholms stad. Vanlig barnomsorgstaxa gäller.

Du kan söka plats på Bamse via remiss från ditt barns behandlande logoped. Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Övrigt

Föräldrasamverkan

Vi har daglig kontakt med hemmet genom en kontaktbok och erbjuder utvecklingssamtal tre till fyra gånger per termin.

Varje år bjuder vi in föräldrar/vårdnadshavare och andra anhöriga till sommarpicknick och lucia/julfirande. Vi har också ett föräldramöte per termin där vi ger information och föräldrarna träffas och utbyter erfarenheter.

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad