Projektarbete "Vad kan växa i vår stad".

Bamse språkförskola

Rosenlundsgatan 48A

Språkförskolan Bamse finns till för barn med grav språkstörning. Här arbetar logopeder och förskollärare i team. Alla barn får insatser utifrån sina individuella behov.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
2,6
Andel legitimerade förskollärare
100 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

För att söka plats på Språkförskolan Bamse krävs remiss av logoped. Barnets språkstörning ska inte kunna förklaras av annan funktionsnedsättning, som till exempel autism, intellektuell funktionsnedsättning eller hörselskada. Sista remissdatum är den 15 februari.

Anpassad pedagogik

Språkförskolan Bamse erbjuder heldagsomsorg i små grupper med anpassad pedagogik och regelbunden språkträning hos logoped.

Vårt mål är att stärka barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Det gör vi genom att stärka barnets förmåga till delaktighet, inflytande, självkänsla och nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang. Varje barn har en individuell habiliteringsplan som upprättas varje termin.

Vi lägger stor vikt vid att under lekfulla former utveckla barnens förmåga till samspel. Genomgående arbetar vi också med att stärka barnens koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.

Följer läroplanen

Vår verksamhet följer förskolans läroplan. Vi har olika former av skapande verksamhet, sång, musik, rörelse och allt vävs ihop med språkträning och specialpedagogik.

Med vårt centrala läge har vi nära till både kulturutbud och parker. Vi besöker gärna bibliotek och teatrar.

Kostnadsfri TAKK-kurs

Vårdnadshavare erbjuds att delta i kostnadsfri TAKK-kurs (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Vi använder Skolplattformen för att ge vårdnadshavare information om barnens utveckling och lärande. Vi erbjuder utvecklingssamtal tre till fyra gånger per termin.

Inne- och utemiljö

Vi vill väcka barnens intresse och stimulera deras inlärning genom att ständigt arbeta med att utveckla förskolans pedagogiska miljö.

Språkförskolan Bamse har en egen gård och stora möjligheter till att besöka närliggande grönområden och lekplatser. Vi gör ofta utflykter till skogen eller parker.

Kost och måltider

Barnen får frukost, lunch och mellanmål. Maten lagas oftast från grunden och vi använder ekologiska råvaror i största möjliga utsträckning. Det finns möjlighet att få specialkost för de barn som behöver det.

Mål och vision

Språkförskolans huvudsakliga mål är att stärka barnens språkliga och kommunikativa utveckling. Verksamheten lägger stor vikt vid att stärka barnens förmåga till delaktighet, inflytande, självkänsla samt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Mål för varje barn formuleras i en individuell habiliteringsplan som upprättas varje termin.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Språkförskolan Bamse är en behandlingsförskola som tar emot barn med grav språkstörning. Vi tar inte emot barn med konstaterad intellektuell funktionsnedsättning eller diagnos inom autismspektrum.

Övrigt

Språkförskolan Bamse drivs gemensamt av Stockholms stad och region Stockholm. Vårt upptagningsområde är Stockholms stad. Vanlig barnomsorgstaxa gäller.

Hitta hit

Bilder

Projektarbete "Vad kan växa i vår stad".
Barn målar på stort papper på golvet.
Barn syr i filttyg.

Uppdaterad