Bild

Baltazar Förskolor Södermalm

Fatburskvarngata 38

Visa på karta

Vår förskola ligger på Fatburskvarngata 38 på Södermalm i stora, ljusa lokaler med egen gård. Vi arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilia filosofin och har en egen kreativ ateljé där barnen främja det lustfyllda skapandet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
https://www.baltazarsoder.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss på Baltazar Södermalm lyfter vi mångspråkighet. En av våra avdelningar är tvåspråkig där man pratar italienska och svenska och som följer den svenska läroplanen Lpfö 18.

Baltazar Södermalm inspireras utav Reggio Emilias tankar där vi ger barnen olika verktyg och möjligheter att undersöka, utforska och uttrycka sig genom de hundra språken så som drama, sång, dans, skapande, lek och konstruktion, Vi ser till det kompetenta barnet och tror på varje barns egen förmåga.

Vi leker och undervisar mycket utomhus. Alla grupper är ute en längre stund varje dag och vi rör oss i park, skog, stad och kulturella miljöer. De äldsta barnen har varje vecka en heldagsutflykt då vi tar med lunch och mellanmål från förskolan.

På varje avdelning arbetar engagerade och välutbildade förskollärare och barnskötare samt en ledning som arbetar för att vår gemensamma syn på det rika och kompetenta barnet ska genomsyra undervisningen.

I vår verkstad arbetar vår ateljerista med att främja det lustfyllda skapandet genom lek och kreativitet samt underlätta för att uppmuntra till individens eget upptäckande, utforskande, experimenterande och forskande.

Skapande arbete är en del av arbetsprocessen där barnen bearbetar och smälter sina erfarenheter och intryck till insikter.

Inne- och utemiljö

Vi har en egen ljus och härlig gård där vi startar dagen tillsammans med barnen. När alla barnen är på plats delar vi upp oss och går iväg på olika äventyr.

Vår inomhus miljö är Reggio Emilia-inspirerad och materialet är anpassat efter barnens intresse och förmåga. Pedagogernas professionella arbetssätt ger barnen en utforskande och stimulerande miljö. Vår inomhusmiljö är föränderlig som lockar, utmanar, väcker förundran och nyfikenhet samt uppmuntrar till kommunikation.

Kost och måltider

Vi har ett eget mottagningskök där vår kökspersonal tar emot maten och som förbereder ett näringsrikt mellanmål.

Vår mat, frukt samt grönsaker är till 70 procent ekologiskt och kravmärkt.

Mål och vision

Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, frågor och funderingar. Alla barn ska varje dag känna sig sedda, hörda samt bekräftade och veta att de är viktiga för gruppen. Vi sätter fokus på barns lek och utforskande och vi vill att barnens lek och intressen ska styra verksamhetens innehåll. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Det gör vi genom text och bild samt filmer där vi kopplar aktuellt arbete till läroplanen. I analysen av dokumentationen får vi syn på hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Samverkan med vårdnadshavare är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Övrigt

Vår förskola har goda kommunikationer då Södra Station ligger runt hörnet samt röd och grön tunnelbanelinje ligger endast några minuters promenad här ifrån.

Hitta hit

Uppdaterad