Bild

Baltazar Förskolor Södermalm

Fatburskvarngata 38

Visa på karta

Vår förskola ligger på Fatburskvarngata 38 i stora och trevliga och ljusa lokaler. Förskolan är uppdelad i fyra åldersanpassade avdelningar. Spanarna 1-2 år, Upptäckarna 2-3 år, Uppfinnarna 3-4 år samt Forskarna 4-6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
40 %
Webbplats
https://www.baltazarsoder.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Baltazar Södermalm har en hälsoprofil vilket innebär att vi vistas utomhus en längre stund varje dag samt att vi ger oss iväg på utflykter till skog, parker och museum med matsäck från förskolan. Mer än hälften av våran mat är ekologisk samt kravmärkt och lagas från grunden av vår egna kock, minst 2 dagar i veckan äter vi vegetariskt. Förskolan tänker sockersmart och utgår från livsmedelsverkets riktlinjer. Vi ser till det kompetenta barnet och tror på varje barns egen förmåga.

Vi strävar efter åldersindelade barngrupper för att lyfta fram och möta barnen i deras olika utvecklingsfaser. På varje avdelning arbetar engagerade och välutbildade förskollärare och barnskötare samt en ledning som arbetar för att vår gemensamma syn på det rika och kompetenta barnet ska genomsyra verksamheten

Inne- och utemiljö

Vi har en egen ljus och härlig gård där vi startar dagen tillsammans med barnen. När alla barnen är på plats delar vi upp oss och går iväg på olika äventyr. Vår inomhus miljö är Reggio Emilia inspirerad och materialet är anpassat efter barnens intresse och förmåga. Vår inomhusmiljö är föränderlig som lockar, utmanar, väcker förundran och nyfikenhet samt uppmuntrar till kommunikation. Miljö som stimulerar alla sinnen väcker intresse och fantasi och inbjuder till lek.

Kost och måltider

Baltazar har en egen kock som lagar maten från grunden. Vi strävar efter att så mycket som möjligt är ekologiskt och kravmärkt men fokus ligger på att all frukt, grönt och mejeri alltid är ekologiskt. Vi tänker sockersmart utifrån livsmedelsverkets riktlinjer.

Mål och vision

Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, frågor och funderingar. Alla barn ska varje dag känna sig sedda, hörda samt bekräftade och veta att de är viktiga för gruppen. Vi sätter fokus på barns lek och utforskande och vi vill att barnens lek och intressen ska styra verksamhetens innehåll. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Det gör vi genom text och bild samt filmer där vi kopplar aktuellt arbete till läroplanen. I analysen av dokumentationen får vi syn på hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Samverkan med vårdnadshavare är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Hitta hit

Uppdaterad