Förskolan

Ayans förskola AB

Tönsbergsgatan 15

Vi är en fristående förskola i Husby. Vi är en interkulturell förskola för barn från 1-5 år med för barn från olika språkgrupper. Vårt gemensamma språk är svenska arbetar stödjande med hemspråk för barn som har annat modersmål än svenska.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Ayans förskola AB är en interkulturell förskola som erbjuder skapande aktiviteter såsom rörelse, utflykter till skog- och natur, teater, besöka olika stadsparker med mera. Vi har både inomhus- och utomhusaktiviteter. Varje vecka besöker vi biblioteket för sagoläsning både på svenska och på modersmål för dem barn som har ett annat språk än svenska i hemmet, låna böcker och teaterföreställningar med mera. Den fria leken är också ett viktigt inslag i vår verksamhet. På förskolan har vi normalkost men vi erbjuder också halal kost för dem föräldrar som efterfrågar det. Ayans förskolas mål är att uppmärksamma varje barn för att lyfta fram deras kompetenser för sin utveckling och så vidare.

Inne- och utemiljö

På Ayans förskola AB har vi tillgång till en egen gård med gungor, rutschkana och en sandlåda. Vi har egna leksaker, cyklar, vagnar med mera för lek både inomhus och ute på gården. Vi har även gångavstånd till flera lekplatser som vi besöker flitigt.

Kost och måltider

Ayans förskola AB har till gång till eget kök med en kock som lagar maten till förskolebarnen och personalen. Vi vill ge barnen en god och hälsosamma måltid som ger barnen den näring dem behöver. All mat lagas från grunden varje dag. Det vi erbjuder är frukost, lunch, och mellanmål på för- och eftermiddag. Vi ser även till att ge barnen frukt och grönsaker varje dag.

Mål och vision

Ayans förskolas mål är att uppmärksamma varje barn för att lyfta fram deras kompetenser för sin utveckling och så vidare. Barn med modersmål än svenska erbjuds sagostunder på deras hemspråk på biblioteken i Kista och Husby. Vi tycker det skapande och den fria leken är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Därför skapar vi olika aktiviteter såsom rörelse med dans och gympa, utflykter till skog- och natur, teater, besöka olika stadsparker med mera. Med den fria leken och det skapande utvecklas barnens tänkande och fantasi, fin- och grovmotoriken med mera.

Särskilt stöd och behov

På Ayans förskola allergianpassar vi oss till barn som har allergier. Vi har haft till exempel barn som är nöt- och äggallergiker.

Hitta hit

Uppdaterad