Trähus och skolgård med snö, en gångbro och en bänk.

Aslögsvägen 19

Aslögsvägen 19/Utgårdsvägen 55 A

Solhems förskolor erbjuder ditt barn trygghet, lek och lärande. Vi arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, ansvar och social kompetens. Aslögsvägen är beläget i ett villaområde i närheten av Lunda gravfält.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
75
Antal barn per årsarbetare
6,2
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Film om Solhems förskolor

Verksamheten planeras och följs upp systematiskt med hjälp av pedagogernas reflektion. Arbetssättet i barngrupperna är utforskande och projektinriktade, och grundar sig i behov och intressen barnen i de olika grupperna har.

Arbetet följs upp av pedagoger som genom pedagogisk dokumentation belyser lärande och utveckling likväl för och tillsammans med barn, pedagoger och vårdnadshavare. Pedagogerna är förebilder som utmanar och uppmuntrar barn i både omsorgs- och lärandesituationer. Arbetet utformas utifrån demokratiska principer och allas lika värde.

Barnen ses som kompetenta, nyfikna, aktiva och kreativa och de erbjuds lustfyllt lärande i varierande pedagogiska miljöer. De sociala färdigheterna likaså som språkutveckling står i fokus. Även arbetet med matematiska och naturvetenskapliga färdigheter prioriteras.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor och en liten gård som erbjuder både sand och klättermöjligheter. Gårdarna har även stor gräsyta.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden. Barnen serveras näringsriktig och hemlagad mat varje dag.

Mål och vision

Solhems förskoleenhet avser att erbjuda förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn som deltar i verksamheten. Det interkulturella förhållningssättet ska genomsyra verksamheten och skapa förutsättningar för barn oavsett bakgrund.

Att delta i likvärdig förskoleverksamhet samt samverka och på så sätt berika varandras uppväxt. Vi strävar efter ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges möjlighet till inflytande.

Hitta hit

Uppdaterad