Ask & Embla/TP förskolor, Högbergsgatan 31C

Högbergsgatan 31 C

Visa på karta

Ask & Embla bedriver sedan 1993 en verksamhet med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Lärande, fostran och omsorg ska bilda en helhet. Barnens olika egenskaper ska utvecklas, barnen ska må bra och tycka det är roligt att gå till förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://tpforskolor.se/hogbergsgatan-forskola/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Ask & Embla/TP förskolor arbetar med svensk förskolepedagogik med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Planering, genomförande och utvärderingar utgår i från Läroplanen Lpfö 18. Alla barn ska ha tillgång till en utbildning med varierade aktiviteter, ibland i mindre uppdelade grupper, ibland i stor grupp, ibland med jämnåriga kamrater.

Barnens hemvist har barn i blandade åldrar 1–5 år. Barnens egna sociala-, motoriska, emotionella och kognitiva egenskaper ska stimuleras och utvecklas. Barnen delas kontinuerligt in i olika mindre grupper. Alla barn ska i största möjliga mån vara ute minst gång om dagen, året om.

Inne- och utemiljö

Högbergsgatan har en egen gård en trappa ner runt huset med sandlåda, rutschkana, gräsmatta och ett litet hus. Inomhus finns stora fina rum för lek och en ateljé.

Kost och måltider

Högbergsgatans lunch kommer från cateringfirma. Utöver lunch serveras frukt och mellanmål. Frukost serveras för de barn som kommer tidigt på morgonen.

Mål och vision

Ask & Embla/TP förskolor vill att alla barn ska ha tillgång till en utbildning där de tryggt får utveckla sina behov och egenskaper tillsammans med sina kompisar. Barnen ska vara trygga och tycka det är roligt att gå till förskolan.

Alla föräldrar ska mötas av vänlighet och respekt. Det ska finnas en tydlig dokumentation och information om verksamheten och om hur det egna barnet har det på förskolan. Alla ska känna sig trygga med att lämna sina barn till oss.

För att uppnå Läroplanens mål arbetar vi med vårt systematiska kvalitetsarbete. Utifrån analyserna i SKA-arbetet skriver pedagogerna en utbildningsplan. Uppföljningar och utvärderingar sker kontinuerligt på personalkonferenser och utvecklingsdagar.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att söka extra medel för förstärkningar för barn i behov av särskilt stöd. Ansvarig förskollärare upprättar tillsammans med föräldrar en handlingsplan som ligger till grund för ansökan hos utbildningsförvaltningen.

Mer om oss

På TP förskolors webbplats finns det mer information. Där finns svar på på vanliga frågor och det finns länkar till Stockholms stads brukarundersökning och till kösystemet.

TP förskolors webbplats

Övrigt

Utbildningen utgår ifrån Förskolans Läroplan Lpfö 18. Arbetet med de grundläggande värderingarna sker i olika kompis-teman. Vi använder oss av appen Tyra för bland annat kommunikation med vårdnadshavare, in- & utcheckning och dokumentation.

Hitta hit

Uppdaterad