Ask & Embla/TP förskolor, Högbergsgatan 31C

Högbergsgatan 31 C

Ask & Embla bedriver sedan 1993 en verksamhet med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Lärande, fostran och omsorg ska bilda en helhet. Barnens olika egenskaper ska utvecklas, barnen ska må bra och tycka det är roligt att gå till förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://www.askemblabarn.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Ask & Embla arbetar efter svensk förskolepedagogik med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Planering, genomförande och utvärderingar utgår ifrån Läroplanen Lpfö 98/16. Alla barn ska ha tillgång till en verksamhet med varierande aktiviteter i olika indelade grupper, ibland med jämnåriga kamrater, ibland med kompisar i olika åldrar. Barnens hemvist har barn i åldern 1-5 år. Barnens egen sociala-, motoriska- emotionella och kognitiva egenskaper ska stimuleras och utvecklas. Barnens delas kontinuerligt in i olika mindre grupper så att det får tillgång till aktiviteter i en lugn miljö. Alla barn ska vara ute minst en gång/dag, året om.

Inne- och utemiljö

Högbergsgatan har en avdelning om 180 kvadratmeter. Det finns fyra stora rum där det smidigt går att dela barngruppen i mindre enheter. Förskolan har en egen gård med utsikt över Medborgarplatsen där barnen kan ha olika aktiviteter.

Kost och måltider

RR Matproduktion levererar ekologisk och närproducerad mat som lagas från grunden varje dag. RR Matproduktion är KRAV- och IP livsmedelscertifierade. Det finns vegetariska maträtter varje dag. Mer information om maten finns på matproduktion.se

Mål och vision

Ask & Embla vill att alla barn ska tillgång till en verksamhet där de tryggt får utveckla sina egenskaper. Barnen ska vara trygga och tycka det är roligt att gå till Förskolan. Lärande, fostran och omsorg bildar en helhet. Föräldrar ska ha en tydlig dokumentation och information om hur egna barnet har det på förskolan. Alla ska känna att det är tryggt att lämna sina barn till oss. För att uppnå Läroplanens målarbetar vi med Utbildningsförvaltningens Kvalitetsindikator. Utifrån analysen i den, sätter pedagogerna uppföljningsbara mål i en Arbetsplan. Från Arbetsplanen skapas en Månadsplanering. Uppföljningar och utvärderingar sker kontinuerligt på personalkonferenser.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att söka extra medel för förstärkningar för barn i behov av särskilt stöd. Ansvarig förskollärare upprättar tillsammans med föräldrarna en handlingsplan som ligger till grund för ansökan hos Utbildningsförvaltningen.

Mer om oss

Ask & Embla webbplats finns mer information. Där finns svar på vanliga frågor och länkar till Stockholms stads brukarundersökning och till kösystemet.

Övrigt

Verksamheten utgår ifrån Förskolans Läroplan 98/16. Ask & Embla arbetar med förskolans grundläggande värderingar i olika "Schysst kompisteman".

Hitta hit

Uppdaterad