Grafik på förskola, barn och lekplats.

Ask & Embla/TP förskolor, Åsögatan 84

Åsögatan 84

Ask & Embla bedriver sedan 1993 en verksamhet med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Lärande, fostran och omsorg bildar en helhet. Barnens olika egenskaper ska utvecklas, barnen ska må bra och tycka det är roligt på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://tpforskolor.se/84an-forskola/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Ask & Embla arbetar efter svensk förskolepedagogik med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Planeringen, genomförandet och utvärderingarna utgår ifrån Förskolans Läroplan Lpfö 98/16. Alla barn ska tillgång till en verksamhet med varierade aktiviteter, ibland i stor grupp, ibland i liten grupp, ibland med barn i blandade åldrar och ibland med jämnåriga kamrater. Barnens egen sociala-, motoriska-, emotionella och kognitiva behov och egenskaper ska stimuleras och utvecklas. Barnens hemvist har barn i blandade åldrar 1–5 år. Barnen delas kontinuerligt in i mindre grupper så att de får tillgång till aktiviteter i en lugn miljö med färre barn. Alla barn ska vara ute minst en gång om dagen året om.

Inne- och utemiljö

Åsögatan 84 är en förskola med en avdelning. Förskolan har ett på/avklädningsrum och fem olika rum med olika funktioner, vilket gör det smidigt att dela in barnen i mindre grupper. Förskolan har en egen uteplats där det går att ha olika aktiviteter och i anslutning till uteplatsen finns det en gård med möjligheter till olika aktiviteter, som exempelvis fotboll, cykling och lek i sandlåda. I närhet finns det en park med gungor, rutschkanor och fina backar att åka pulka i.

Kost och måltider

RR Matproduktion levererar ekologisk och närproducerad mat som lagas från grunden varje dag. RR Matproduktion är KRAV- och IP livsmedelscertifierade. Det finns vegetariska alternativ varje dag. Mer information finns på www.matproduktion.se. Förskolan serverar även frukost och mellanmål.

Mål och vision

Ask & Embla vill att alla barn ska ha tillgång till en verksamhet där de tryggt får utveckla sina behov och egenskaper tillsammans med kamrater. Barnen ska vara trygga och tycka det är roligt att gå till förskolan. Lärande, fostran och omsorg ska bilda en helhet. Föräldrar ska ha en tydlig dokumentation och information om verksamheten och hur deras barn har det på förskolan. Alla föräldrar ska mötas med respekt och vänlighet. alla föräldrar ska känna att de tryggt kan lämna sina barn till Ask & Embla. För att uppnå Läroplanens mål arbetar avdelningarna med Utbildningsförvaltningens Kvalitetsindikator. Utifrån analysen i Kvalitetsindikatorn sätter pedagogerna uppföljningsbara mål i en Arbetsplan. Från denna Arbetsplan skapas en Månadsplanering. Uppföljning och reflektion sker kontinuerligt månadsvis under terminerna på personalkonferenser. Vid terminens slut utvärderas verksamheten som barnen blivit erbjudna. Denna dokumentation finns tillgängligt för alla föräldrar.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att söka extra medel för personalförstärkningar för barn i behov av särskilt stöd. Ansvarig förskollärare upprättar tillsammans med föräldrarna en handlingsplan som ligger till grund för ansökan hos utbildningsförvaltningen.

Mer om oss

På Ask & Emblas webbplats finns mer information. På webbplatsen finns det svar på vanliga frågor. Där finns även olika länkar till Stockholms stads brukarundersökning och deras kösystem.

Övrigt

Verksamheten utgår ifrån Förskolans läroplan Lpfö 98/16. Ask & Embla arbetar med förskolans grundläggande värderingar i olika "Schysst kompis tema".

Hitta hit

Uppdaterad