Förskolans gård, sandlåda, träd, blommor, människor.

Ask & Embla/TP förskolor, Åsögatan 109

Åsögatan 109

Ask & Embla bedriver sedan 1993 en verksamhet med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Lärande, fostran och omsorg bildar en helhet. Barnens olika egenskaper ska utvecklas, barnen ska må bra och tycka det är roligt på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
37 %
Webbplats
https://www.askemblabarn.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Ask & Embla arbetar efter svensk förskolepedagogik med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Planeringen, genomförandet och utvärderingar utgår ifrån Förskolans Läroplan, Lpfö 98/16. Alla bar ska ha tillgång till en verksamhet med varierade aktiviteter, ibland i stor grupp, ibland i liten grupp, ibland med barn i blandade åldrar, ibland med jämnåriga kamrater. Barnens egen sociala-, motoriska-, emotionella och kognitiva behov och egenskaper ska stimuleras och utvecklas. Barnens hemvist har barn i åldern 1-5 år. Barnen delas kontinuerligt in i olika mindre grupper så att de för tillgång till aktiviteter i en lugn i miljö. Alla barn ska vara ute minst en gång om dagen året om.

Inne- och utemiljö

109:an har två avdelningar om 440 kvadratmeter. Båda avdelningarna har fyra egna rum där det går att ha olika aktiviteter. Dessutom har avdelningarna tillgång till ett gemensamt stort rörelserum, ett våtrum och en stor ateljé. Förskolan har en stor egen gård med olika underlag som möjliggör många olika aktiviteter.

Kost och måltider

RR Matproduktion levererar ekologisk och närproducerad mat som lagas från grunden varje dag. RR Matproduktion är KRAV- och IP livsmedelscertifierade. Det finns vegetariska alternativ varje dag. Mer information om maten finns på www.matproduktion.se

Mål och vision

Ask & Embla vill att alla barn ska ha tillgång till en verksamhet där de tryggt får utveckla sina behov och egenskaper tillsammans med sina kompisar. Barnen ska vara trygga och tycka det är roligt att gå till förskolan. Lärande, fostran och omsorg ska bilda en helhet. Föräldrar ska ha en tydlig dokumentation och information om verksamheten om hur deras barn har det på förskolan. Alla föräldrar ska mötas med respekt och vänlighet. Alla ska känna att de tryggt kan lämna sina barn till oss.

För att uppnå Läroplanens mål arbetar vi med utbildningsförvaltningens Kvalitetsindikator. Utifrån analysen i den sätter pedagogerna uppföljningsbara mål i en Arbetsplan. Från Arbetsplanen skapas en Månadsplanering. Uppföljningar sker kontinuerligt månadsvis på personalkonferenser. Vid terminernas slut utvärderas verksamheten.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att söka extra medel för personalförstärkningar för barn i behov av särskilt stöd. Ansvarig förskollärare upprättar tillsammans med föräldrarna en handlingsplan som ligger till grund för ansökan hos Utbildningsförvaltningen.

Mer om oss

På Ask & Emblas hemsida www.askemblabarn.se finns mer information. Där finns det svar på vanliga frågor och det finns även olika länkar till Stockholms stads brukarundersökning och till kösystemet.

Övrigt

Verksamheten utgår ifrån Förskolans läroplan Lpfö 98/16. Ask & Embla arbetar med förskolans grundläggande värderingar i olika "Schysst kompis tema"

Hitta hit

Uppdaterad