Grön förskolebyggnad i bakgrunden. I förgrunden ser man flera lekredskap i olika färger.

Ängstugan, Sundbyvägen 78 och 86

Sundbyvägen 78 och 86

Visa på karta

Förskolan består av sex avdelningar som är uppdelade i två hus. Barnen är 1-3 år på Sundbyvägen 78 och 4-5-åringar är på Sundbyvägen 86.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan jobbar med högläsning av sagor genom QR-koder, skapande verksamhet, utevistelse och besök till skogen. Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga och välkomna i förskolan. Verksamheten skall hålla en god service och kvalitet. Det pedagogiska arbetet utgår från det kompetenta barnet. Förskolan uppmuntrar barn att känna tillit till sin egen förmåga och tar vara på barns kreativitet och nyfikenhet. Vi följer läroplan för förskolan och dokumenterar barns utveckling. Vårdnadshavare kan följa sitt barns trivsel och utveckling genom nyhetsbrev, anslagstavla och portfoliopärm. I samverkan med vårdnadshavare har vi ett föräldraråd där vi tar upp synpunkter och förslag om förskolans verksamhet

Inne- och utemiljö

Ängstugans förskolor har stora, lummiga gårdar med många lekredskap för barnen att använda. I närområdet finns skog och ängsmarker som är lätt tillgängliga för barnens lek och upptäckarlust. Generösa lokaler med flera ateljéer som möjliggör skapande verksamhet.

Kost och måltider

Alla förskolor inom Spånga Tensta har en gemensam matsedel. Förskolans måltider tillagas till stor del från grunden med bra råvaror.
Förskoleenheten Pusslet har aktivt valt att minska andelen tillsatser och konserveringsämnen i maten. Vi serverar inte heller livsmedel som innehåller socker. Barnens val och tema land återkommer varje månad i våra matsedlar. Måltiderna ska vara energi och näringsriktiga och uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer samt Stockholms stads riktlinjer.

Mål och vision

Grunden för vår verksamhet är att alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt, vilket innebär att resurserna delas rättvist. Vi använder oss av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och aktiviteter för lärande och undervisning. Det viktiga är att väcka lusten för det livslånga lärandet och tron på barns egen förmåga.

Särskilt stöd och behov

Specialpedagog finns på alla förskolor och personal har vid behov stöd av psykolog.

Mer om oss

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vårdnadshavare kan följa sitt barns trivsel och utveckling genom nyhetsbrev, individuella lärloggar och grupplärloggar på Skolplattformen.

Se film om förskolan

Övrigt

Suomenkielistä esiopetusta Ängstuganin Päiväkodissa osastoilla Nalle ja Leijona

Tavoitteena on, että lapset saavat tukea äidinkielen käyttöön ja että lapset viihtyvät turvallisessa ja iloisessa ympäristössä, jossa on kiinteät rutiinit, leikkiä, tiimityöskentelyä, lukuhetkiä, laulua, retkiä, suomalaista kulttuuria ja askartelua.

Tukea voi saada suomalaistaustainen lapsi, jonka huoltaja tai huoltajat toivovat tukea lapsen kulttuuri-identiteetin ja vähemmistökielen säilyttämiseen ja vahvistamiseen.

Finskspråkig undervisning på Förskolan Ängstugan, avdelningen Nallen och Lejonet

Målet är att barn får stöd i sitt modersmål och att barnen trivs i en trygg och glad miljö där det finns fasta rutiner, lek, grupparbete, läsning, sång, utflykter, finsk kultur och pyssel.

Barn med finsk bakgrund vars vårdnadshavare önskar bevara och förstärka barnets kultur, identitet och minoritetsspråk kan få detta stöd.

Hitta hit

Uppdaterad