Ängstugan

Ängstugan, Sundbyvägen 78 och 86

Sundbyvägen 78 och 86

Visa på karta

Förskolan består av fem avdelningar som är uppdelade i två hus. Barnen 1-4 år på Sundbyvägen 78 och 5-åringarna på Sundbyvägen 86. Vår verksamhet hämtar inspiration från olika pedagogiker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
87
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

För oss är pedagogens syn på barnen av stor betydelse. Där pedagogens roll är att stimulera barnet mot den aktivitet som formats ur barnets nyfikenhet och intresse. Vår verksamhet formas av att uppmärksamma barns tankar, vilket också möjliggör lärande i kommunikativa samspel. Vi anser att barnets inre tankar ska få uttryckas och prägla verksamheten tillsammans med andra - det är i aktiviteten som lärande och utveckling uppstår. I aktiviteten utmanas barn i sin förståelse för omvärlden och över sitt eget lärande vilket genererar nya förmågor och kunskaper hos barnet.

Ingen människa kan vara eller växa utan samspel med andra människor.

Inne- och utemiljö

Ängstugans förskolor har stora, lummiga gårdar med många lekredskap för barnen att använda. Gården har också en stor gräsyta.

Kost och måltider

Förskolan tillagar till största delen maten från grunden. Vi har valt bort livsmedel som innehåller socker och vill minska på andelen tillsatser och konserveringsämnen. Matsedlarna bygger på livsmedelsverkets rekommendationer.

Andelen ekologisk mat ska uppgå till 50%. Största delen av våra råvaror är producerade i Sverige.

Mål och vision

Grunden för vår verksamhet:


  • Aktiviteten - Den faktiska processen där barnen lär och utvecklas.
  • Erövra - Barnen får övar i kreativa processer som omformas i samspel med andra.
  • Lärande - Barnen deltar i kommunikativa aktiviteter som medskapare och lär av varandra.
  • Ta tillvara - Tillfällen som banar väg för intresseväckande lärandeprocesser.
  • Olikheter berikar - Alla har något att bidra med. Olika kompetenser uppskattas och ombesörjs.
  • Delaktighet - Alla ska ges möjlighet att känna sig delaktiga och inkluderade i gruppen.
  • Inspirera - Alla är inspiratörer i förskolan. Barns aktivitet kan locka till nyfikenhet.

Hitta hit