Entrén till förskolan. En dörr med ett hjärta på.

Amadeus Trubaduren

Birger Jarlsgatan 113 B

Visa på karta

Barn är guldgruvor - det är vår uppgift att få guldet att glimma! Amadeus Trubaduren är en, Reggio Emilia-inspirerad förskola, som grundar sig på ett humanistiskt synsätt med respekt och tillit till barnens egna möjligheter och lust att lära.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
https://www.amadeus-forskola.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi lägger största vikt vid barnens trygghet genom att ge dem en god omsorg. Vi arbetar för att förskolan ska vara stimulerande och ha god lärmiljö för att väcka barnens nyfikenhet och fantasi. Vår grundsyn är att barnen får den bästa utvecklingen genom olika aktiviteter.

Vårt arbetssätt skapar lust för lärande, livsglädje och trivsel hos barnen. Vi arbetar för att ge barnen en god självkänsla och möjlighet att bli aktiva kulturskapare och delaktiga i framtidens samhälle.

Vi arbetar med fyra profiler.

Bild & Form

Vi arbetar för att stimulera barnens kreativitet, fantasi och språkutveckling genom skapande aktiviteter inom bild, färg och form, teckning, text, foto och film.

Natur & Samhälle

Kontakten med natur och samhälle är viktig för barnen. Genom regelbunden kontakt med naturen stimulerar vi barnens upptäckarglädje, nyfikenhet, kunskap, sociala utveckling och självkänsla.

Sång & Musik

Barnen upplever glädje, lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen - och utvecklar sitt språk genom att lyssna och sjunga med i sånger. Sång och musik är självklarheter på Amadeus Förskola.

Dans & Rörelse

Kroppen är musikens naturliga instrument och rytmen är kopplad till kroppsrörelser. Med hjälp av rörelseövningar kan man arbeta fram en ökad känslighet och förmåga att handskas med musik.

Det är inte bara barnens röst och öra som ska tränas, utan allt det som kroppen fungerar för; att skapa rytmiska rörelser genom muskler och nerver som vibrerar, spänns och avspänns.

Inne- och utemiljö

Vi har en liten skyddad innergård med cyklar, rutschkana olika bollekar samt vattenlek. Förutom hallen har vi ett stort rum för lek och sovvila, ett kök/matsal som används både för måltider samt aktiviteter och lek.

Ett lekrum med olika lekmaterial som lekkök med tillbehör, bygg och konstruktion med mjuka klossar, läshörna och dockhus med alla tillbehör. En välutrustad ateljé och ett skötrum. Ett rum för lego, pärlor, magneter, spel med mera för de äldre barnen.

Kost och måltider

Amadeus Förskolor har egen catering som levererar vår mat, tillagad från grunden med varierande smak och upplevelser. Lunchen serveras alltid med en god salladsbuffé.

Vi köper in ekologiska och rättvisemärka frukter och grönsaker beroende på tillgänglighet. Vår måltidsvärdinna är noggrann med hygien och renhållning när det gäller köket och maten.

Mål och vision

Vår pedagogiska vision

Varje barn ska få vara sitt bästa jag utifrån sina förutsättningar.

Vår verksamhetsvision

Barn är guldgruvor, det är vår uppgift att få guldet att glimma!

Vårt övergripande mål

Amadeus Förskola ska vara det bästa valet för föräldrar.

Barnen ska

  • trivas och känna sig trygga
  • stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov
  • få det stöd och den hjälp som de behöver
  • tycka att det är roligt att gå på förskolan.

Vi utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Barnen får öva på att fungera i grupp. Vi arbetar för att barnen ständigt ska utvecklas genom vår pedagogik och våra aktiviteter.

Barnen ska ha inflytande över verksamheten genom att vi tar tillvara deras tankar och idéer.

Särskilt stöd och behov

Förutom våra fyra profiler fokuserar vi även på matematik och naturvetenskap.

Mer om oss

Vår värdegrund - en gemensam strävan för samarbetet på förskolan

Vår gemensamma strävan är att varje barn, förälder, medarbetare och besökare ska känna sig sedd, hörd, delaktig, respekterad och bekräftad.

Alla som arbetar på Amadeus Förskola har ett personligt ansvar för

  • den gemensamma trivseln
  • att se och agera utifrån möjligheterna i vårt arbete
  • att se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad