Älvskogen

Långsjövägen 33

Visa på karta

Förskolan Älvskogen ligger granne med naturreservatet Älvsjöskogen på Långsjövägen. Vi har två avdelningar med barn mellan 1 och 3 år och tre avdelningar med barn mellan 3 och 5 år. Vi har en stor, kuperad gård.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
84
Antal barn per årsarbetare
3,84
Andel legitimerade förskollärare
32 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola arbetar utifrån förskolans läroplan. Vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi och syn på barn och lärande. Vi arbetar också för en hållbar framtid.

Vi arbetar med ämnesöverskridande projekt som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Barn är kompetenta, de kan och vill lära sig och veta mer. Pedagogerna bekräftar, erbjuder och utmanar barnen. De finns där barnen är - deltar i leken, samtalar, stödjer, uppmuntrar, observerar och dokumenterar. Barn och pedagoger konstruerar världen och överskrider gränser tillsammans.

Inne- och utemiljö

Våra pedagogiska miljöer är utforskande, undersökande, lugna och med många andra olika uttrycksformer. Inomhus har vi fem grundmiljöer:

  • ateljé
  • bygg- och konstruktion
  • naturvetenskap och teknik
  • läs och lugn
  • fantasi och rollek.

Kost och måltider

Vår förskola har eget kök. Vi lagar nästan all mat från grunden med en hög andel ekologiska varor.

Vi tänker klimatsmart och köper frukt och grönsaker efter årstid och prioriterar svenska varor. Vi har sorterat bort plast och konserver ur våra kök. Vi serverar specialkost med hänsyn till allergi, kulturella kostönskemål samt vegetarisk mat. Matsedeln presenteras veckovis i förskolans veckobrev.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vi tror på ett livslångt lärande. Vi vill att barnen ska bli starka individer med god självkänsla som kan samarbeta och verka för goda, demokratiska värden i olika sammanhang. Vi vill att de ska kunna vara kritiskt granskande, ha egna hypoteser, vara nyfikna och behålla sin lust att lära. Vi vill att barnen ska tro på framtiden och se sin del i det vi skapar tillsammans.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar. Kontakta förskolan för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad