Barn målar

Allmänna förskolan i Hässelby

Riddersviksvägen 116

Visa på karta

Drivs av Svenska Kyrkan Hässelby, men medlemskap i Svenska Kyrkan är inte ett krav. Vi är en allmän deltidsförskola där barnen går kostnadsfritt 15 timmar/vecka lovfria vardagar. Vi är inte med i det gemensamma ansökningssystemet utan har en egen kö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
7,5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Som allmän förskola har vi öppet tre timmar, lovfria vardagar under skolans terminer. Våra öppettider är 9-12. Barnen som kommer till oss går oftast även i pedagogisk omsorg eller har en förälder som är hemma. Hos oss får barnen en chans att tillhöra ett större sammanhang som ett bra komplement till den mindre gruppen i pedagogisk omsorg. Ett av våra stora mål är att varje barn ska få bli bekväm i den större gruppen – att våga ta plats eller att kunna vänta på sin tur. Viktiga kunskaper inte minst inför skolgången.

Barnen hos oss är uppdelade på två avdelningar - Safiren och Rubinen. Vi har ett stort samarbete mellan avdelningarna och barnen blir snabbt trygga i hela lokalerna och med alla pedagoger.

Vi arbetar självklart efter förskolans läroplan och lägger stor vikt vid kamratskap och allas lika värde. Skapande aktiviteter, Mini-Röris, sångstunder, experiment, språklekar, mattelekar och olika former av samlingar varvas med barnens val och fria lekar. En förmiddag varje vecka kommer en av kyrkans musiker på besök och inbjuder barnen till en sångstund med musik. Vår huvudman är Svenska kyrkan i Hässelby. I enlighet med skollagen, är vi noga med att det inte ska finnas några konfessionella inslag i undervisningen. Om det erbjuds kyrkliga aktiviteter utanför undervisningen får varje familj välja om de vill att barnet ska delta eller inte.

Medlemskap i Svenska Kyrkan är inte ett krav. Alla barn är lika välkomna att ställa sig i vår kö.

Inne- och utemiljö

Allmänna förskolan finns i stora, ljusa lokaler i Hässelby Villastads församlingshus. Det finns både ytor där många får plats samtidigt och mindre rum för avskild lek eller vila. Vi skapar miljöer för rollek, bygglek, skapande, experimenterande och lärande. Den inhägnade gården utanför är inte stor, men har en grön lekyta, en lekstuga och en sandlåda. På förskolans baksida finns en härlig skogsdunge och en plan yta för bollspel. På våra utedagar går vi ofta iväg till lekplatser eller skogar.

Kost och måltider

Eftersom vår verksamhetstid endast är tre timmar per dag serveras inga lagade måltider. Vi har en fruktstund mitt på förmiddagen då vi även passar på att läsa en bok eller lyssna på en saga.

Mål och vision

Våra grundläggande värden:

  • Alla barn ska känna trygghet och glädje hos oss på förskolan
  • Alla barn ska känna att de är en tillgång i gruppen
  • Vi arbetar aktivt för att integrera alla barn i gruppen utifrån sina förutsättningar - Olikheter är en tillgång för förskolan!
  • Varje enskilt barn har en egen kompetens, och i gruppen skapas gemensam kompetens.
  • Var och en av barnen på förskolan ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • På Allmänna förskolan visar vi varandra hänsyn och bemöter barn och vuxna med respekt och vänlighet. Vi jobbar efter den Gyllene Regeln: ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er ska ni också göra för dem.

Hitta hit

Uppdaterad