Alexanderskolan Västmannagatan

Västmannagatan 31

Visa på karta

Alexanderskolan Västmannagatan finns mitt i city i fantastiska sekelskifteslokaler. Förskolan rymmer 24 barn i åldrarna 1-5 år fördelade i två åldersuppdelade arbetsgrupper. En stabil och familjär verksamhet som är kreativ och ofta gör utflykter.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %
Webbplats
http://www.alexanderskolan.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Alexanderskolan Västmannagatan är en montessoriinspirerad och språkprofilerad förskola med verksamhet i hemtrevliga sekelskifteslokaler med stor charm. Den åldersblandade verksamheten arbetar med olika typer av projekt och har såväl byggrum som klassrum/ateljé, bibliotek och hemvrå som stimulerar till lek och lärande för våra barn. Montessoriinspirationen märks främst i barnens klassrum, som är anpassat och möblerat efter barnens behov. Vi arbetar språkmedvetet med hjälp av framför allt rim, ramsor, sång och vårt montessorimaterial och vi lägger stor vikt vid barnens samling och de olika projektarbeten vi arbetar i. Varje läsår har ett tema som knyter samman barngrupperna och verksamheterna, som är kopplat till läroplanen för förskola Lpfö18. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt på vårt värdegrundsarbete. Våra elever ska ha en trygg och lärorik förskoletid i en inspirerande miljö.

Välkommen till Alexanderskolan!

Inne- och utemiljö

Förskolan har ingen egen gård, vi bedriver vår uteverksamhet framför allt i parkerna Torsgränd och i Vasaparken. Lokalerna är rymliga och mysiga, tydlig sekelskiftescharm, och ligger på markplan i en bostadsfastighet. En välkomnande hall, stor matsal och inspirerande klassrum i en ”hemma-hos-miljö” gör denna förskola till en väldigt trevlig lärmiljö för såväl barn som personal.

Kost och måltider

Vi får vår mat från vårt eget centralkök, Alex Kök, där vår kock arbetar med att ge god och näringsrik kost till våra elever och vår personal. Alla barn äter vegetarisk lunch två dagar i veckan och maten är till väldigt stor del hemlagad. Mejerierna är ekologiska och frukt och grönt närodlat i den mån det går och efter säsong. Vi ordnar specialkost vid behov och har ett hållbarhetstänk kring kost, likväl som sopor- som källsorteras.

Mål och vision

Målen med våra förskoleverksamheter är många, vi vill verka för att eleverna som går hos oss ska ha en trygg, lärorik och meningsfull förskoletid. Tillsammans med vårdnadshavarna och kommunen är det vår uppgift att bedriva kvalitativ och lärarledd förskoleverksamhet med utgångspunkt i skollagen, läroplanen och barnens intressen. Vi arbetar i en förskoleapp som heter Tyra, där vi dokumenterar barnens lärande, våra projektarbeten samt delger viktig information om förskolan till våra vårdnadshavare. Vår språkprofil riktar sig främst till att ge barnen ett rikt språk, både verbalt och kroppsligt men även emotionellt. Ett rikt ordförråd och kunskap om källkritik och retorik är idag viktiga byggstenar för att klara av förskoleklass och sedan grundskolan. Vi lever i en digital värld där information matas till oss och vi på Alexanderskolan arbetar aktivt med digitala verktyg, både som komplement till undervisningen och som redskap i språkträning och i våra olika projekt.

Hitta hit

Uppdaterad