Akademiska förskolan i Kista

Köpenhamnsgatan 4

Välkommen till Akademiska förskolan! Våra pedagoger ser alla barn som unika individer och vikten av att de har tillit till sin egen förmåga. Akademiska skolan strävar efter att vara rolig, rik på lärande och erbjuda omsorg i en säker miljö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://www.akademiskaskolan.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola ligger inom två minuters gångavstånd från Kista centrum. Vi är en del utav Akademiska skolorna som finns både i Nacka och Kista.

Vi har en fin gård men också nära till olika parker och skog. Förskolan kommer att använda både svenska och engelska som arbetsspråk. Vi ser flerspråkighet som en nyckel till framtiden. Akademiska förskolan arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik.

Akademiska förskolan uppmuntrar och stärker barns förståelse och medkänsla för andra. Vi strävar efter att utveckla barns förmåga att ta ansvar, ta egna beslut och utveckla det sociala samspelet. Vårt mål som en mindre förskola är att skapa en varm och familjär atmosfär genom en nära kontakt med vårdnadshavare och familj. Vår engagerad personal finns alltid till hands för att skapa en god kommunikation mellan hem och förskola. Akademiska skolan strävar efter att vara rolig, rik på lärande och erbjuda omsorg i en säker miljö.

Verksamheten kommer att baseras på en helhetssyn, inriktad på behoven hos varje barn så att omsorg, utveckling och lärande tillsammans skapar en grogrund för barnets bästa. Flödet av barnets tankar och idéer kommer att användas för att skapa en variation i lärandet. Vi ser barnet som en person med enorm kapacitet och potential och verksamheten ska undanröja och förebygga allt som kan få barnet att känna sig begränsad i sin förmåga. Förskolan kommer att fokusera på att stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper.


Inne- och utemiljö

Vi har en fin gård men också nära till olika parker och skog. Vi har turen att ligga nära tunnelbanan och busstationen och vi går ofta till skogar och parker och in till stan. Vi besöker regelbundet biblioteket, museer och teaterproduktioner.

Vi arbetar för en giftfri förskola och vi ser ständigt över vår pedagogiska miljö och utesluter material som med dåliga plaster.

Kost och måltider

Vi erbjuder välbalanserade måltider från olika länder som tillagas av vår egen kock och levereras till förskolan. Vi inkluderar säsongsbetonade grönsaker och fisk till kosten, mer än rött kött.

Mål och vision

Mål

Att alla barn:

 • Känna sig uppskattade, trygga och accepterade
 • Synliggöras och stärks
 • Utmanas och lyckas i alla sina framsteg
 • Lära sig att möta andra människor med glädje, respekt och nyfikenhet
 • Utvecklar god självkänsla och empatisk förmåga
 • Lära sig hantera konflikter genom samtal och reflektion
 • Behandla varandra och de vuxna med respekt och följa den nolltolerans mot kränkande behandling som Akademiska förskola värnar om.

Pedagogisk mål

Pedagogerna på Akademiska förskola skall sträva mot att:

 • Skapa en kreativ och utmanade miljö för lärande och utveckling
 • Stödja barnets personliga utveckling mot en självständig individ
 • Skapa ett öppet och meningsfullt klimat
 • Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar
 • Se möjligheterna i alla situationer och stödja barnets väg mot att lyckas i alla sina framsteg
 • Se barnet som en människa med enorm kapacitet och potential
 • Alltid få varje barn att känna sig sedd och uppskattad
 • Arbeta för en främjande, istället för hindrande, pedagogik
 • Aldrig få barnet att känna sig begränsad i sin egna förmåga
 • Skapa goda relationer mellan hem och skola
 • Förskolan strävar därutöver att ta tillvara på mångkulturen i Sverige genom att vårda flera språk och kulturer genom aktiviteter och lek.

Mer om oss

Förskolan är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande kommunal plats. De kriterier vi baserar intagningen på är först kötid, sedan syskonförtur och sist geografisk närhet. Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Övrigt

Vi införlivar språk, matematik och vetenskap i våra dagliga aktiviteter på ett roligt och praktiskt sätt.

Musik och dans är en stor del av vår vardag och vi arbetar med sensoriska lekar genom hela året.

Vi använder naturmaterial som föremål från skogen, hemlagad playdough och självgjorda musikinstrument för att ytterligare utveckla barnens känslor och kreativitet.

Vi använder Ipads och bärbara datorer med barnen för att tillsammans med barnen samla information om ett projekt och se korta dokumentärer för att utveckla vår och barnens kunskap om saker som intresserar dem.

Hitta hit

Uppdaterad