ok

Lilla Sköndal

Thorsten Levenstams väg 10

Farsta

Visa på karta

Vi bedriver en verksamhet där barnens egna planer och fantasi får ta stor plats. Våra förskolor har en etisk och estetisk inriktning och vårt arbete kännetecknas av medmänsklighet, möten och möjligheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Fristående
Antal barn
153
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://www.storaskondal.se/vara-verksamheter/stora-skondals-forskolor/forskolan-lilla-skondal/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår profil är etik och estetik.

Det etiska grundar i Stora Sköndals värden och handlar för oss om möten människor emellan. Genom möten skapas trygghet och delaktighet. Delaktighet som för oss innebär respekt för barnens olika sätt att uttrycka sig och en lyhördhet för vad barnen har att säga om förskolans verksamhet. Det estetiska - lek, bildskapande, musik, drama, dans och litteratur - ger form åt vår verksamhet. Som kulturella aktiviteter i sin egen rätt, men även som verktyg för meningsskapande läroprocesser.

Stor vikt läggs vid att skapa rum för barnens egna planer, fantasi och kreativitet. I temaarbeten, som kan sträcka sig över längre perioder, fördjupas och utmanas barnens funderingar, intressen och erfarenheter.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i två olika byggnader. I Villan finns två av våra avdelningar och på Borgen åtta avdelningar. Vår innemiljö är nyrenoverade och väl genomtänkta i både färg, form och materialval. På Borgen har alla avdelningar sina egna ateljéer och på Villan finns en stor gemensam ateljé. Vi har också ett gemensamt dans- och musikrum. På våra gårdar finns lekutrustning, cyklar och stora sandlådor. I närområdet finns skog och sjö lättillgängligt för våra barngrupper.

Kost och måltider

Vi serverar näringsberäknad och varierande kost. Utifrån vårt miljöarbete serverar vi två helvegetariska rätter, två fiskrätter och en kött/kycklingrätt per vecka. Minst 40 procent ekologiskt. Vår mat tillagas i Restaurang Magnolia som ligger i samma byggnad.

Mål och vision

Inom Stora Sköndals förskolor går kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barnens egna planer. Genom lek och projektarbeten fångar vi upp, fördjupar och utmanar barnens erfarenheter, tankar och intressen.

Särskilt stöd och behov

Våra lokaler och våra utemiljöer är planerade och byggda utifrån tillgänglighetsprincipen. Vi har rullstolsvänliga gårdar och inomhusmiljöer och dessa är utformade utifrån delaktighet och tillgänglighet.

Hitta hit