Röda villans gård

Förskolan Röda villan

Welanders väg 3

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till Röda villan som är en del av S:t Görans förskoleområde beläget på Västra Kungsholmen. Förskolan består av sju grupper. Vi har fem grupper med yngre barn 1–3 år, samt två grupper med äldre barn 3–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
118
Antal barn per årsarbetare
6,5
Andel med förskollärarexamen
56 %
Webbplats
https://www.facebook.com/rodavillan.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet tar utgångspunkt i ett utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans som en grupp, och det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete.

Vår verksamhet erbjuder en mångfald av uttryckssätt som exempelvis dans, musik, måleri och tecknande vilka alla bidrar i barnens lärprocesser. Vi skapar och tar tillvara på tillfällen där barnen möts för att undersöka, reflektera, diskutera och lära tillsammans.

Vi arbetar i projekt som utgår från vad barnen visar intresse och nyfikenhet inför. Vi pedagoger skapar förutsättningar, tillfällen och miljöer som gör att barnen kan fördjupa sig i det som förundrar dem.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön spelar en viktig roll i vår verksamhet och vi erbjuder en mångfald av material som kan locka barnen och utmanar deras lärprocesser. Miljöerna är iscensatta för att skapa möten och samarbete mellan barnen och är utformade så att alla kan känna självständighet och inflytande över sin dag på förskolan. Förskolans gård är uppdelad i sektioner vilket skapar förutsättningar för en utmanande och meningsfull utevistelse för både yngre och äldre barn.

Kost och måltider

Förskolan har tillagningskök och en kock som lagar varierad och hälsosam kost. Två gånger i vecka serveras vegetarisk lunch. Drygt 50 procent av maten som serveras är ekologisk. Matstunden är en del i vårt pedagogiska arbete och ett tillfälle vi tar vara på för barn och pedagoger att mötas och samtala.

Mål och vision

Med utgångspunkt i förskolans läroplan iscensätter vi för lärande i ämnesöverskridande processer där utforskandet inom olika ämnen förbinds till en meningsfull helhet. Genom utforskande lek och estetiska uttryck ges barnen möjlighet att utveckla, fördjupa och förbinda sina kunskaper och erfarenheter. Hos oss blir barnen aktiva medskapare av kunskap och pedagogerna utmanar och uppmuntrar förmågor som kreativitet och nytänkande med barnens egna teorier och hypoteser i fokus.

De gemensamma lärprocesserna är centrala i vår verksamhet och vi ser hur barnens olika erfarenheter, styrkor och förmågor blir till en resurs för hela gruppen och det enskilda barnets lärande Sedan flera år tillbaka arbetar alla förskolor i S:t Görans förskoleområde i olika projekt kring hållbarhetsfrågor. Barnens intressen och nyfikenhet för djur och natur tas till vara och fördjupas i utforskande lek och estetiska lärprocesser.

Hitta hit