En anslagstavla med pappersbitar i form av en sol och med orden "en bra kompis"

Solstrålen Hägerstensvägen 179

Hägerstensvägen 179

Hägersten-Liljeholmen

Visa på karta

Förskolan Solstrålen är en liten förskola som ligger vid Hägerstensvägen nära Örnsbergs tunnelbana. Barnen är indelade i tre grupper från yngre till äldre barn. Kom gärna och besök oss på våra visningstider.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har en ute-profil, vilket innebär att vi är ute större delen av dagen och under varmare delen av året äter vi även lunch ute. Vi gör ofta utflykter till skogen och olika parker i området. Vår miljö är inredd så att barnen ska inspireras att leka, skapa och bygga. Vi lägger stor vikt vid barns inflytande i den dagliga verksamheten och vår utgångspunkt är att alla barn kan. Vi är inspirerade av Reggio Emilias tankar och filosofier och använder oss av ett tematiskt/projektinriktat arbetssätt där barnens intressen styr innehållet och vi forskar tillsammans.

Inne- och utemiljö

Vi har en fin gård som inbjuder till lek och utforskande. Vår innemiljö är väl genomtänkt och anpassad till pedagogisk verksamhet. Det pedagogiska material vi har inne har vi även ute vilket skapar ett pedagogiskt uterum.

Kost och måltider

Lunchen är näringsrik och god. Den lagas från grunden av kockar på förskolan Kastanjen och transporteras sedan till oss. Vi gör frukost och mellanmål själva och strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vi arbetar efter livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Alla som kommer till förskolan Solstrålen ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Verksamheten ska präglas av lek och lustfyllt lärande där barnens intressen och tankar styr innehållet. Barnen ska få möta en variationsrik miljö med många skapandeuttryck i olika former som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi uppmuntrar och lyfter fram olika tankar och idéer och tar till vara mångfalden när vi utvecklar vår pedagogik. Verksamheten ska präglas av öppenhet och delaktighet och bygga på ett gemensamt lärande.

Övrigt

Visning av förskolan

Information om visningstider 2019 kommer inom kort.

Hitta hit