Förskolefrågorna får en egen förvaltning

Publicerad:

Den 1 juli får Stockholms stad en förskoleförvaltning. Då går ansvaret för förskolefrågorna över från utbildningsnämnden till den nya förskolenämnden.

Den nya förskoleförvaltningen påverkar inte driften av ditt barns förskola. Stadsdelsförvaltningen är fortsatt ansvarig för att driva och utveckla förskolorna och alla våra medarbetare är fortsatt anställda vid stadsdelsförvaltningen. Du kontaktar ditt barns förskola på samma sätt som tidigare. Du kommer också som vanligt att få faktura för förskoleplatsen från stadsdelsförvaltningen. 

Syftet med den nya förskoleförvaltningen är att stärka likställighet i förskoleverksamhet och att stärka arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Den nya förskoleförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna driva övergripande utvecklingsfrågor för förskoleverksamheten. Både utvecklingsfrågor som rör den pedagogiska verksamheten och frågor som är viktiga för våra medarbetare såsom kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor.