Skolplattformen i förskolan

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads samtliga skolformer: förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, inklusive särskolor.

Du som är vårdnadshavare behöver bank-id för att logga in.

Samtycke för annan vuxen

Du kan ge samtycke till att annan vuxen än barnets vårdnadshavare registreras som annan ansvarig vuxen. Annan vuxen kan då ta del av information om ditt barn och använda funktionerna i systemet på samma sätt som en vårdnadshavare.

Samtycke till registrering av annan ansvarig vuxen – tillgång till skolplattformen (pdf)

Support

Hur personalen på din förskola använder skolplattformen kan skilja sig åt mellan olika avdelningar. Har du frågor om hur skolplattformen är tänkt att användas på din förskola, fråga gärna personalen.

Du kan få support för Skolplattformen via Kontaktcenter på telefon eller e-post. Du kan också hitta svar på dina frågor via snabbguider eller instruktionsfilmer. Kontaktvägar till supporten hittar du på denna sida.

Manualer

Använd gärna manualer som hjälp för hur du använder Skolplattformen. Det finns skärminspelade manualer i flera steg så väl som manualer i text. 

Ändra kontaktuppgifter i Mina sidor

I e-tjänsten Mina sidor ändrar du dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster, till exempel Skolplattformen.

Uppdaterad