ok

Öppna förskolan i Observatorielunden

Bertil Ohlins Gata 5

Visa på karta

På öppna förskolan kan du tillsammans med ditt barn delta i olika aktiviteter, leka och möta andra barn och delta i utflykter. I vårt kök kan du värma medhavd mat. Förskolan ligger i Observatorielunden, utanför dörren finns en inspirerande lekplats.

Fakta

Typ av service
Öppen förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
Läs mer om tillgänglighet

Aktiviteter

Verksamheten riktar sig till hemmavarande vuxna med barn 0-5 år. Som besökare på öppna förskolan är du med och är delaktig med ditt barn. Det finns möjlighet till lek, sång och skapande tillsammans med ditt barn. Du avgör själv när och hur ofta ni vill delta. Det kostar inget att delta och du behöver inte anmäla er i förväg.

Under terminen erbjuder öppna förskolan olika workshops, utflykter och första hjälpen kurs. Vi på öppna förskolan berättar gärna mer.

Inne- och utemiljö

Öppna förskolan ligger i den nedre delen av Observatorielunden. Våra lokaler är inhysta i ett litet charmigt 1700-tals torp.

Utanför dörren finns en fin lekplats för de mindre barnen. Lekplatsen är omgärdad av staket. Parkleken är öppen flera dagar i veckan och erbjuder både lekredskap och aktiviteter.

På Observatorielundens övre del finns gräsytor och fler lekplatser att upptäcka.

Måltider

På öppna förskolan finns en matsal och det finns möjlighet att värma medhavd mat till dig och ditt barn.

Matsalen och köket har olika öppettider olika dagar beroende på vilka aktiviteter som erbjuds.

Öppna förskolan har många besökare. För att miljön ska vara bra och säker för både stora och små är antalet besökare i lokalen begränsat till 30 personer åt gången. (15 vuxna och femton barn). När det är fullt sätter vi upp ett anslag på dörren.

Mer om oss

Babyöppet

För dig med barn som ännu inte kryper. Du kan träffa andra nyblivna föräldrar, samtala och lära av varandra. Sångstunden är anpassad för de mindre barnen med fokus på samspel och anknytning.

Övrigt

Utflyktsdagar

Utflyktsdagar den 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 maj, 15 maj och 31 maj.
Öppna förskolans lokal är då stängd.

Måndag

För dig med barn 0–5 år klockan 9.00–15.30
Sångstund klockan 10.00 och kl.13.15
Matsal och kök stänger klockan 14.45

Tisdag

För dig med barn 0-5 år klockan 9.00–15.30
Sångstund klockan 10.00 och kl.13.15
Matsal och kök stänger klockan 14.45

Onsdag

För dig som har baby som ännu inte kryper eller ålar klockan 10.00–15.30
Sångstund klockan 10.30 och 13.15
Matsal och kök stänger klockan 14.45

Torsdag

För vuxna med barn 0-5 år klockan 9.00–15.30
Sångstund klockan 10.00
Matsal och kök stänger klockan 14.45

Fredag

För vuxna med barn 0-5 år klockan 9.00–12.30
Stängt den 9 och 10 januari samt fredagar den 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april samt 24 maj.
Sångstund klockan 10.00
Matsal och kök stänger klockan 12.00

Hitta hit