En röd tegelbyggnad med gård. På gården finns en klätterställning. Framför gården finns ett svart staket med röd grind.

Opalen

Tensta allé 18

Visa på karta

Opalen är en öppen/introduktionsförskola där du kan träffa andra barn och föräldrar och få viss introduktion i svenska språket. Du behöver inte anmäla dig i förväg och det är gratis. Opalen ligger på bottenvåningen på Tensta allé 18.

Fakta

Typ av service
Öppen förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Aktiviteter

Sångsamling
Sångsamling kl. 11.00 varje dag

Veckoschema
Måndagar: Bakning och skötsel av blommor
Tisdagar: Föräldragrupper med föräldrarådgivningen kl 10.00-11.00
Tema 1/10: Arga barn och föräldrar
Onsdagar: Opalen bjuder på soppa kl. 11.30-13.30
Torsdagar: Jobbtorg kl. 10.00-12.00
Språkstöd kl. 12.00-13.00
Fredagar: Skapande verkstad kl. 10.00-11.00

Övrigt
12/12 Besök från vårdcentralen kl. 10.00-12.00
20/12 Besök från BRIS (Barnens rätt i samhället) kl. 10.30-12.30

Inne- och utemiljö

Opalen ligger på bottenvåningen i förskolan Bikupans lokaler lokaler i på Tensta allé 18. De har 2 egna rum samt skötrum. Det finns även möjligheter att värma mat för den som önskar.

I lokalen finns lekmaterial för olika åldrar samt ett mer avskilt rum för den som ammar. Opalen har tillgång till förskolans stora gård där det finns möjligheter till bland annat sand och vattenlek.

Mer om oss

På Introduktionsförskolan får barnen ta del av olika fasta pedagogiska aktiviteter och spontana aktiviteter utifrån ålder och intressen, och föräldraprogrammet läggs upp utifrån föräldrars önskemål och behov. Vi har även möjlighet att anordna studiebesök.

Varje tisdag 14.00-15.00 har vi en aktivitet där vi samtalar om språk och samhällsorientering tillsammans med föräldrarna.

Övrigt

Introduktionsförskolan är en ”öppen förskola” med information för föräldrar om olika delar av samhället och viss introduktion i svenska språket. Öppen förskola är pedagogisk verksamhet för barn 0-5 år som inte går på förskola. En mötesplats för föräldrar och barn där det finns möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av aktiviteter.

Tre förskolepedagoger arbetar i verksamheten; två förskollärare som jobbar 50 procent vardera och en barnskötare. En av pedagogerna talar även arabiska och kurdiska.

Höstutflykt
Den 1 november gör vi en utflykt till Spånga by tillsammans med Familjecentralen. Vi grillar och tittar på djuren. Ta med det du vill grilla. Vi ses på plats kl 10.00. Om du inte hittar är du välkommen att gå tillsammans med oss från Opalen.

Besök från Jobbtorg
14/11 kl 10.00-12.00

Besök från BVC (föranmälan till personalen på Opalen)
5/11 kl 10.15 Tema: Barnsäkerhet
21/11 kl 10.15 Tema: Kost och hälsa
12/12 kl 10.15 Tema: Motion och hälsa

Knytkalas
18/12 kl 12.00- 14.00

Hitta hit

Uppdaterad