Barn och pedagog tittar i en bok i trädgård.

Ulrika Lind, Hässelby familjedaghem

Spireabågen 4

Jag vill erbjuda barnen glädje, trygghet och en utmanande verksamhet. I den lilla gruppen får individen möjlighet och utrymme att utvecklas, utmanas och bli sedd varje dag.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten fokuserar på individen, att ge varje barn alla möjligheter att utvecklas, utforska och att våga och vilja. Vi arbetar även mycket med gruppsamverkan och att vara en bra kompis. I att vara en bra kompis ingår också att förhålla sig mot varandra och andra på samma sätt oavsett kön, härkomst eller annat. Dagarna tillbringas till stor del ute, i skogen, på tomten eller i någon spännande park. Vi packar ofta med oss lunch och mellanmål och är borta hela dagen.

Inne- och utemiljö

Barnen har ett eget lekrum med leksaker, böcker och övrigt material. I övrigt rör sig barnen fritt i huset och bygger till exempel gärna långa tågbanor i vardagsrummet. På tomten finns matplatser, båda under tak och i solen, sandlåda och en spännande aktivitetscenter "trädkojan" med koja, balansgång och gungor. Givetvis har tomten staket och säkra grindar.

Kost och måltider

Maten lagas dagligen i eget kök och är till stor del ekologisk. Varierad kost är viktigt och vi pratar om måltiden och dess betydelse.

Mål och vision

Läroplanen är grunden i verksamheten och implementeras i allt vi gör. Varje år följs barnens utveckling upp och genom samtal med föräldrarna skapar vi den bästa grunden för varje barn.

Särskilt stöd och behov

Maten anpassas självklart efter behov och det finns stor flexibilitet samt möjlighet till anpassning vid andra önskemål.

Mer om oss

Vi samarbetar med andra familjedaghem och har till exempel idrottsdag, maskerad och "Onsdagsklubben" gemensamt. Fyra- och femåringarna blir erbjudna "allmän förskola" (lekis) på förmiddagarna då finns möjlighet att anpassa verksamheten enbart till de yngre barnen och fokusera på dem.

Vid behov finns vikarier att tillgå.

Övrigt

Vi är ute mycket och utforskar gärna vårt närområde. Den fria leken är källan till barns utveckling och här erbjuds både styrda pedagogiska utmaningar och massor av fri lek.

Hitta hit

Uppdaterad