Tre barn håller hand

Susana Valencia Familjedaghem

Vintrosagatan 14

Att i hemmiljö med en vuxen bedriva barnomsorg efter varje barns behov med en kompletterande gruppverksamhet.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
4

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten erbjuder lek och utevistelser med lärande om djur och natur, barnen tränar sin motorik, begreppsuppfattning, samarbetsförmåga, förmåga till empati, åldersinriktad gruppverksamhet, vi jobbar med olika teman och genom bokläsning utvecklas deras språk.

Genom pyssel, att rita, måla, klippa skapar dem glädje och likaså genom sång, rytmik, gymnastik.

Inne- och utemiljö

Verksamheten bedrivs i en lägenhet på 94 kv där barnen har tillgång till leksaker, material för att pyssla, ett sovrum för vila. Innegården har sandlåda, rutschkana. Kompletterande lokal finns i parkleken Stacken parken.

Kost och måltider

Maten lagas av mig själv. Köper produkter av god kvalitet och ekologiska produkter. Tar hänsyn till allergier och specialkost.

Mål och vision

Att genom pedagogiskt arbete väcka barnens lust att lära sig. Ge barnen självkänsla, hjälpa dem att bli självständiga och känna sig trygga. Utveckla empati, språk, motoriken och att ha känslor för naturen. Barnen blir självständiga att klara av vardagsrutiner som av och påklädning, ha bra rutiner, hänga upp sina kläder. Vi läser böcker och besöker biblioteket och teater som passar deras ålder. Vi bryr oss om de andra då talar jag om för barnen när ett barn är sjukt till exempel.

Vi respekterar varandra och varje barn ska känna sig tryggt och viktigt i barngruppen.

Övrigt

Öppettiderna är : 06:30 -18:30. Jag följer Stockholms stads köregler, syskonförtur, kötid. Inga barn diskrimineras på grund av religion, kön, ålder eller särskilda behov.

Hitta hit

Uppdaterad