Barn tittar på fiskar i akvarium.

Spindelmors familjedaghem

Visa på karta

Mitt namn är Teresa Sokolnicki. Jag har lång erfarenhet inom barnomsorgen, både från den kommunala sektorn och den privata. Spindelmorsfamiljedaghem drivs i mitt hem på Täppgränd 18. Öppettiderna är 07:15 –17:00

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jag samarbetar med andra familjedaghem inom närliggande område.

Grundtanke är att utevistelsen är av stor del för i vår verksamhet där barnen utveckla sina motoriska färdigheter samt upptäcka vår natur skogens djur och vara rädd om den. Jag vill uppmuntra barnens nyfikenhet och lust till lärande genom sång och dans, samt att vistas mycket i naturen.

Inne- och utemiljö

Jag erbjuder barn mellan 1-5 år en lugn och trygg hemma miljö, i en mindre grupp mellan 5-6 barn.Verksamheten sker i mitt hem, närområdets parker, grönområden och skogspartier. Vi tillbringar mycket tid ute i naturen och där äter vi ofta våra måltider.

Vi gör även gemensamma utflykter och umgås tillsammans med våra barngrupper för att stärka sammanhållningen mellan vuxna och barn.

Kost och måltider

Jag erbjuder en god och näringsrik hemlagad mat i husmanskostens anda. Med ekologiska produkter i stor utsträckning.

Mål och vision

Jag lindar in läroplanens mål i motoriskt lärande och färdigheter under våra vardagliga göromål. Målet är att barnen ska bli trygga, självständiga och fungera socialt med andra. Att lära barnen demokrati, solidaritet, jämlikhet och ansvar i olika situationer. Vi vill lägga grunden till ett livslångt lärande

Hitta hit

Uppdaterad