Illustration - barn på väg till förskola

Kottestugans Familjedaghem

Kvickrotsgränd 120

Visa på karta

Kottestugans Familjedaghem. Företagsform: Enskild Firma. Anordnare: Eva-Lena Peters. Utbildning: Lärarhögskolan och många års erfarenhet inom yrket. Jag erbjuder pedagogisk verksamhet/omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6
Webbplats
http://www.facebook.com/kottestugansfamiljedaghem

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Familjedaghemmet samarbetar med tre andra familjedaghem och har gemensamma aktiviteter. Alla barns individuella behov tillgodoses. Familjedaghemmet samarbetar också med ytterligare familjedaghemsinnehavare i tvärgrupper. Min barnsyn är att barn är tänkande individer med ett eget värde. Alla barn är unika. Jag skapar en trygg, lärorik miljö där barnen kan känna sig trygga och att de kan vara sig själva. Alla som vistas i familjedaghemmet visar varandra respekt och acceptans för varandras olikheter. Barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten och dess innehåll. Stora delar av verksamheten förläggs utomhus. Utevistelse är viktigt. Jag uppmuntrar och utvecklar barnens lekkompetens då leken är en viktig del av ett barns lärande. Leken innehåller så många viktiga delar som socialt samspel, kommunikation, språk, turtagning, fantasi och mycket mer. Verksamheten utgår utifrån Förskolans Läroplan, Stockholms Stads Förskoleplan samt egna mål. Jag utarbetar arbetsplanen utifrån barnen som individer och som grupp. Jag strävar efter att alla barn ska få en stressfri, lugn, trygg och lärorik miljö där alla ska bli sedda och respekterade för de individer de är.Inne- och utemiljö

Jag strävar efter att alla barn ska få en stressfri, lugn, trygg och lärorik miljö där alla ska bli sedda och respekterade för de individer de är. Jag bedriver verksamheten delvis i mitt hem. Jag har lekrum, pedagogiskt material, trädgård, stora lekparker på min gård och i närområdet, närhet till parklekar, skog och vatten. Stora delar av min verksamhet bedrivs utomhus. Utevistelse är viktig, alla dagar, alla årstider.Kost och måltider

Jag lagar egen, varierande, näringsrik, bra mat, i eget kök, i mitt hem.

Mitt mål är att använda mig av Måltidsmodellen från Livsmedelsverket. Måltiderna äts ibland inne, ibland utomhus.


Mål och vision

Barnen ska lämna familjedaghemmet som trygga individer med kunskaper, positiva erfarenheter, nyfikenhet och lust att lära och få förutsättningar till att växa upp till ansvarsfulla medborgare.

Jag utarbetar arbetsplanen utifrån barnen som individer och som grupp.

Jag strävar efter att alla barn ska få en stressfri, lugn, trygg och lärorik miljö där alla ska bli sedda och respekterade för de individer de är.

Min barnsyn är att barn är tänkande individer med ett eget värde. Alla barn är unika. Jag skapar en trygg, lärorik miljö där barnen kan känna sig trygga och att de kan vara sig själva. Alla som vistas i familjedaghemmet visar varandra respekt och acceptans för varandras olikheter. Barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten och dess innehåll.

Jag lägger stor vikt i samarbetet och samspelet med föräldrarna. Den dagliga kontakten är viktig för att få kunskaper om barnens vardag för att kunna möta barnens behov.

Verksamheten utgår utifrån Förskolans Läroplan, Stockholms Stads Förskoleplan samt egna mål.


Mer om oss

Kottestugans Familjedaghem ligger på Kvickrotsgränd 120.

Verksamheten bedrivs mestadels utomhus i skog och parker och i mitt hem, trädgård och gård. Jag har samarbete med andra dagmammor samt vikariesystem.

Övrigt

Jag lägger stor vikt i samarbetet och samspelet med föräldrarna. Den dagliga kontakten är viktig för att få kunskaper om barnens vardag för att kunna möta barnens behov.

Jag håller utvecklingssamtal med föräldrarna för att följa barnens utveckling samt för att få information från föräldrarna och få åsikter om verksamheten. Jag har uppföljningssamtal där barnen får vara med.

Besök gärna min facebooksida Kottestugans Familjedaghem.

Hitta hit

Uppdaterad