Illustration - barn på väg till förskola

Johannas underbara barn

Ragundagatan 18, Vällingby

Vi erbjuder barnomsorg i hemmamiljö, med mindre barngrupp och en genomtänkt pedagogik som följer läroplanen för förskolan. Vi har hög personaltäthet och en grupp på 10-12 barn. Vi ger ert barn en lärorik, lugn och trygg förskoleperiod.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
12
Webbplats
http://www.johannasunderbarabarn.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi tycker att små barn ska vara i små barngrupper, och har därför max 12 barn inskrivna i vår verksamhet.

Verksamheten är Montessoriinriktad, med stora inslag av utevistelse, lek, motorik och musik. Grundläggande i Montessoripedagogiken är tilltron till barns förmåga och drivkraft att lära sig. Varje barn betraktas enskilt och skall ha frihet att växa i sin personlighet. Genom att "hjälpa barnet att göra det själv" utvecklas barnets självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Inlärningsförmågan hos ett barn i förskoleåldern är enorm. Under ingen annan period i livet lär man sig så mycket på så kort tid. Barn är nyfikna och vetgiriga och har ett spontant intresse för att lära, och vårt mål är att så långt det är möjligt tillgodose varje barns intresse och ha en lärande inriktning, men också kunna erbjuda en trygg, varm famn att krypa upp i om det behövs.

Inne- och utemiljö

Verksamheten bedrivs i en fristående villa och utgår från en lugn och trygg hemmamiljö. Hela huset är utformad efter barnens önskemål och behov. Hela miljön är väl planera och förberedd för att passa barn i alla åldrar mellan 1-6 år.

Bakom huset har vi en stor inhägnad tomt med lekstuga, rutschkana, sandlåda med mera, där vi kan vara och leka de dagar vi inte är ute på andra äventyr.

Kost och måltider

Vi har eget kök som vi använder till mellanmål och bakning. Lunchen får vi levererad från förskolecatering varje dag, och då gäller följande:

Bra mat är mat som är näringsriktigt sammansatt. Det uppnår man genom att laga maten från grunden med bra råvaror, mycket ekologiskt, och korta tillagningsprocesser.

Mål och vision

Det pedagogiska arbetet måste utgå ifrån barnets sätt att uppfatta sin omgivning. Det är därför väsentligt med en miljö som såväl som möjligt motsvarar barnets förutsättningar och behov i samspelet individ - samhälle.

Arbetet skall bedrivas i en lugn och stimulerade miljö där man tar tillvara barnets egna möjligheter i den takt som passar varje enskilt barn.

Barnet skall grundlägga en sund känsla av egenvärde och självtillit, och det skall råda en ömsesidig respekt mellan barn och personal.

Särskilt stöd och behov

Vi har erfarenhet av att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd. Både verksamhetens utformning, miljö och montessorimaterial är väl lämpade för alla barn, och genom att de är väldigt tydliga och konkreta lämpar de sig extra väl för barn med svårigheter.

Specialkost erbjuds vid behov.

Mer om oss

Besök vår hemsida för mer information kring vår verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad