Familjedaghemmet Sus och Dus

Vinthundsvägen 115

Vi jobbar mycket med djur, natur och vår miljö. Vi kommer till parken och skogen på ett ögonblick utan att behöva passera någon starkt trafikerad väg. Vi tar oss även lätt fram under sommarhalvåret med vår lådcykel. Vi äter ofta lunch utomhus.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är mycket utomhus vilket stärker hälsan och motoriken. Det främjar även den fria leken och kreativiteten. Barnen lär känna sin närmiljö och känna trygghet i den. I familjedaghemmet vistas barnen i en liten grupp i en familjär miljö, på så sätt får barnen möjlighet att utvecklas i lugn och ro, i sin egen takt. Det huvudsakliga målet är att barnen ska känna trygghet och att jag som pedagog ska vara en bra förebild. Barnen ska även lära sig att respektera sina medmänniskor samt allas lika värde. Genom bekräftelse och uppmuntran hoppas jag att kunna ge barnen god självkänsla samt lust och nyfikenhet att lära sig nya saker.

Inne- och utemiljö

Verksamheten bedrivs i en lugn och harmonisk hemmiljö i ett radhus i Sköndal.

Det finns många möjligheter till utomhuslek.Vi kommer till parkerna i vårt närområde och skogen på ett ögonblick utan att behöva passera någon starkt trafikerad väg. Vi tar oss även lätt fram under sommarhalvåret med vår lådcykel, på så sätt kommer vi ofta iväg på lite längre utflykter.

Vi tillbringar mer tid utomhus än inomhus.

Kost och måltider

Att servera en god, näringsrik och varierad kost av mestadels hemlagade råvaror är vårt mål. Maten är hemlagad. Vi äter vegetariskt 1 dag i veckan och använder många ekologiska produkter. Vi komposterar vårt köksavfall, även där är barnen delaktiga i processen.Mål och vision

Mitt mål är att barnen ska känna sig trygga, ha självtillit lära sig respektera och visa hänsyn mot sina medmänniskor. Jag strävar efter att varje barn ska ha kunskap om sig själv och empati för andra samt en god kroppskontroll.

Vi har mycket rörelse varje dag

Hitta hit

Uppdaterad