Illustration - barn på väg till förskola

Familjedaghemmet Strandskogen

Blomodlarvägen 55A

Visa på karta

Familjedaghemmet drivs av oss, Susanne och Anders Gjörling och vi har verkat i Hässelby sedan 1987. Vår målsättning är att ge barnen en pedagogisk omsorg byggd på principer av likabehandling och utveckling av barnen, såväl enskilt som i grupp.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
8
Webbplats
http://www.fdhstrandskogen.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Individuellt anpassad pedagogisk omsorg som följer läroplanen för förskolan. Vi samarbetar också med Kyrkans förskola i Hässelby Villastad samt Öppen förskola.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar med både inomhusaktiviteter i speciellt anpassad miljö för detta samt utomhusaktiviteter i närmiljö samt närliggande parker och grönområden.

Kost och måltider

Vi tillreder all mat från grunden i eget kök. Vi använder certifierade råvaror och följer riktlinjer för mat och hälsa för barn.

Mål och vision

Vi sätter i centrum och lägger stor vikt vid individuell utveckling i mindre grupp. Genom gruppens sammansättning uppmuntrar vi till syskonkänsla mellan äldre och yngre barn.

Särskilt stöd och behov

Vi tillhandahåller allergianpassning och annat stöd som kan uppkomma om så krävs.

Mer om oss

Vi har dels inomhuslek och aktiviteter i vårt hus på Blomodlarvägen 55A och dels samarbetar vi med öppen förskola, samt kyrkans förskoleverksamhet i Hässelby. Utomhusaktiviteterna äger rum i de många parklekar som finns i vårt närområde.

Vi har även en Facebook grupp (hemlig) där föräldrar kan följa barnen i verksamheten genom bilder och video.


Övrigt

Öppettiderna är mellan 06:30 och 18:30 och hämtningar och lämningar sker enligt överenskommelse.

Familjedaghemmet har även dokumenterade rutiner för krishantering, olycksfall, brand, försvunna barn, likabehandlingsplan och säkerhetsplanering.

Regelbundna månadsmeddelanden, där vi informerar om aktuella aktiviteter och planering framåt, utrustning för årstiden mm är också en viktig informationskälla.

Vi har ett fungerande kösystem som tillämpas inför behov av barnomsorgsplats, då överenskommelse görs och syskonplats erbjuds inom kösystemet. För mer ingående information om vår verksamhet finns verksamhetsberättelse för föregående år och verksamhetsplan för innevarande år.

Hitta hit

Uppdaterad