Barn leker i trädgård.

Familjedaghemmet Skogsharen

Tegnebyvägen 53

Familjedaghemmet Skogsharen drivs med waldorfpedagogik i Norra Ängby sedan 1993. Jag, Monica "Monis" Lagstedt Blomquist är utbildad Waldorfsmåbarnspedagog. Jag har ett samarbete och vikariesystem med andra familjedaghem i Bromma. Jag har även en katt

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
8

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Familjedaghemmet Skogsharen är ett waldorfinspirerat familjedaghem där årstidernas växlingar och de olika högtiderna följer som en röd tråd i verksamheten. Detta sker i form av skogspromenader, skapande aktivitet, saga, bordsteater, sånger, fester och så vidare. Miljö, natur, växter och djur ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser till att det finns utrymme för barnens nyfikenhet, fantasi, lek, upptäckarglädje och lusten att lära i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Familjedaghemmet ligger i en villa med trädgård, där barnen även har en egen gård med lekhus, sandlåda, bänkar, odlingslådor, sittgrupper, allt i trä. Intill gården ligger en köksträdgård med pallkragar och varmkompost. Vi har även gångavstånd till olika skogar, ängar, 4-H gård och parklekar. Innemiljön är helt anpassad för barnen och leksakerna är av naturmaterial.

Kost och måltider

Jag serverar vegetarisk mat, med ekologiska produkter i största möjliga mån, som jag lagar från grunden i köket. Vi arbetar med kretsloppet och odlar tillsammans med barnen. Måltiden är en viktig del i verksamheten där vi skapar en lugn och trevlig matsituation, får tillgång till många olika smaker, produkter och utvecklar förståelse för hälsa och välbefinnande och har även en trevlig pratstund tillsammans.

Mål och vision

Min pedagogiska vision är att se till att varje barns individuella behov tillgodoses. Jag strävar efter att skapa en helhet och ett sammanhang för barnen, där de kan utveckla sin identitet och känna sig trygga i en trivsam och hälsosam miljö. Barnen får också utveckla sin självständighet, sin empati och sin förmåga att kommunicera med andra barn och vuxna och känna omsorg om sin närmiljö, natur och få tillgång till så många som möjligt av sina sinnen och uttrycksformer. Genom att jag arbetar med bland annat kvalitetssäkring, barnintervjuer, utvecklingssamtal, föräldramöten ser jag till att uppnå målen.

Hitta hit

Uppdaterad