Lekrum

Familjedaghemmet Pyret

Storsjövägen 72

Visa på karta

Familjedaghemmet Pyret startades hösten 2006. Innan jag startade mitt familjedaghem så arbetade jag som förskollärare inom den kommunala förskolan. Jag är utbildad förskollärare med specialinriktning på språkutveckling.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0
Webbplats
http://www.familjedaghemmetpyret.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Familjedaghemmet Pyret startades hösten 2006. Innan jag startade mitt familjedaghem så arbetade jag inom den kommunala förskolan. Jag är utbildad förskollärare med specialinriktning på språkutveckling. Jag har även en magisterexamen inom internationell pedagogik.

Jag samarbetar med två andra familjedaghem i närområdet. Vi träffas regelbundet för att ha aktiviteter som rytmik, gymnastik, naturskola, sångsamling m.m. och har även ett väl fungerande vikariesystem.

Som förskollärare så är det viktigt för mig att ge barnen en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och jag arbetar därför utifrån läroplanen för förskolan samt utifrån gruppen och det enskilda barnets behov. Tryggheten och lugnet i den lilla gruppen kompletteras på ett fint sätt i samarbetet med de andra familjedaghemmen då barnen får erfarenhet av att vara i en stor grupp. Genom våra gemensamma aktiviteter lär barnen också känna varandra och de andra dagmammorna, vilket gör att barnet känner sig tryggt hos de andra dagmammorna vid en vikarie situation.

Inne- och utemiljö

Verksamheten drivs i mitt hem som ligger i nära anslutning till flera fina lekparker och Årstaskogen.

Kost och måltider

Jag lagar all mat till barnen själv från grunden och lägger stor vikt vid att servera en god, nyttig och varierad kost. Så långt det är möjligt väljer jag ekologiska alternativ. Jag har även erfarenhet av att arbeta med allergiska barn.

Mål och vision

Det är viktigt för mig att ge barnen en god pedagogisk verksamhet och jag arbetar därför utifrån läroplanen för förskolan.

Barnen ska i en trygg och stimulerande miljö känna glädjen i lärandet och utveckla en god självkänsla och syn på sig själva som lärande individer för att skapa en god grund för ett livslångt lärande och skolstarten.

Jag arbetar för att barnen ska utveckla goda värderingar och en känsla av gemenskap i gruppen samt ha respekt och empati för varandra. Som pedagog är jag omtänksam, positiv och lyhörd för barnens behov och intressen samt uppmuntrar, stöttar och möter varje barn på deras nivå. Jag lägger stor vikt vid att vara närvarande och stöttande i barnens sociala utveckling för att främja ett gott klimat i barngruppen och skapa bra förutsättningar för barnen att få positiva sociala erfarenheter och kunna bygga långvariga och djupa vänskapsrelationer. På ett naturligt och lekfullt sätt arbetar jag med det skrivna språket i verksamheten. Vi skriver våra namn, letar bokstäver i vardagen m.m samt använder och uppmärksammar det skrivna språket i vardagen för att väcka nyfikenhet och intresse. För att ge barnen bra möjligheter att utveckla sin grovmotorik och kroppskännedom är vi ute mycket i både parker, skogen och på promenader.


Mer om oss

Vi har även rytmikstunder och gymnastik i verksamheten. För att ge barnen goda förutsättningar för lärande inom matematik och teknik tar jag med dessa ämnen som en del av det tematiska arbetet i våra aktiviteter och i vardagssituationer.

Hitta hit

Uppdaterad