Illustration - barn på väg till förskola

Familjedaghemmet Piggelin HB

Carl Larssons Väg 52

Visa på karta

Piggelin familjedaghem har jag, Monika Wickzén, drivit sedan 1993. Jag är utbildad förskollärare och har arbetat på förskola i sex år innan jag valde att bli dagbarnvårdare (dagmamma).

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Piggelin har nu varit verksamt i 25 år och grundinriktningen kallar jag ”vardagspedagogik”. Med det menar jag att man kan få in mycket lärande i de flesta fasta rutiner som finns under en dag.

Det är viktigt att ha mycket utevistelse, så varje förmiddag och även många eftermiddagar är vi ute. På förmiddagarna med olika aktiviteter och på eftermiddagarna ute på tomten.

Veckans olika dagar innehåller träff med andra dagbarnvårdare (dagmammor som vi säger) med stor sångsamling, en annan dag lekis för de lite större, en tredje är skogsdag och ett par dagar är oplanerade så att det finns tid för besök på bibliotek, teater, museum, olika lekparker eller spontana utflykter, som ibland tillkommer efter barnens förslag.

En viktig del i barns lärande är språket, vi läser varje dag och besöker biblioteket regelbundet.

Även sånger och ramsor hör till språkutvecklingen.

Vi arbetar också med olika teman, såsom färger, kroppen, djur, kommunikationer, kretsloppet.

Det ska också finnas tid för den fria leken, där barn lär sig mycket om de sociala spelreglerna (exempelvis turtagning, empati, hjälpsamhet) och där fantasin får flöda.

Varje höst har vi föräldramöte och utvecklingssamtal, som följs upp på våren.

Jag har en portal på webben endast för föräldrar, där all information inför varje vecka finns och även veckans meny, månadsbrev med mera.

Inne- och utemiljö

Barnen har tillgång till i princip hela huset, det finns ett lekrum på övervåningen men ofta tar de med leksaker ner och hela nedervåningen används.

I köket finns diverse pedagogiskt materiel för skapande och pysslande.

I den stora trädgården finns en lekstuga med uteleksaker och en stor gräsmatta för lekar och bollspel.

Det finns också en sandlåda.

I närområdet finns många olika lekparker och skogsområden.

Kost och måltider

I det egna köket lagar jag all mat från grunden, med mycket ekologiskt och närodlat.

Jag har en 5-veckors meny med en varierande kost, alltid med färska grönsaker till.

Barnen är alltid delaktiga i matlagning och dukning.

Måltiden är en viktig del av dagen, där den sociala samvaron med olika samtal runt bordet betyder mycket och att alla får komma till tals och lära sig lyssna till varandra.

Mål och vision

Jag följer Stockholm stads riktlinjer för enskild driven verksamhet och Skolverkets Allmänna råd för Pedagogisk omsorg.

Mitt mål är att ge förutsättningar för att barnen ska bli glada, trygga och harmoniska barn som är väl förberedda för nästa steg i livet.

Jag tycker det är viktigt att se alla barn, inte bara gruppen.

Jag är också noga med att alla får stimulans utifrån sina egna behov och intressen.

Jag lägger stor vikt vid hur jag tilltalar barnen samt att lyssna på dem.

Något som alltid har genomsyrat mitt arbete är citatet: ”Den kloke talar till barnen, den vise lyssnar till dem”.

Övrigt

Jag bor i en villa i Södra Ängby som har en härlig trädgård för aktiviteter ute hela året om. Jag samarbetar med fyra andra familjedaghem, och vi har ett vikariesystem ihop.

Hitta hit

Uppdaterad