Blommande träd

Familjedaghemmet Önskebrunnen

Ekholmsvägen 215

Familjedaghemmet Önskebrunnen finns i Skärholmen, nära till grönområden och parker. Önskebrunnen deltar i olika aktiviteter såsom lekgympa, teater och aktiviteter på biblioteket. Barnen vistas även i större grupper då vi träffar andra familjedaghem.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Varje barn respekteras för den individ de är. Barnen tar hänsyn till varandra, lär känna empati, samverka och respektera varandras olikheter. Leken är en central del i familjedaghemmet. Leken styrs av barnens lust att leka, lära och skapa. I leken uttrycker sig barnen efter sin egen förmåga. De finns utrymme för barnen att leka enskilt eller i grupp under vuxens uppsikt.

Språket använder vi aktivt och medvetet i dagens olika situationer. Gott samspel och dialog med föräldrarna är viktigt för att skapa en trygg miljö för barnen. Önskebrunnen tillämpar FN:s barnkonvention. Barnen förbereds med sociala färdigheter och kunskaper i vårt i samhälle.

Inne- och utemiljö

Familjedaghemmet har ett inrett lekrum med soffa, barnmöbler och leksaker. Det finns redskap för rollekar, bygglekar, pussel och spel. Det finns en stor gård utanför med fasta lekredskap och en stor leksakslåda. I området finns många parker som vi varierar emellan. Stora grönområden där barnen utmanar sig själva till rörelse i olika typer av terräng.

Kost och måltider

Familjedaghemmet har ett kök med platser för alla barn. Barnen bjuds på hemlagad varierad kost med frukt och/eller grönt till vid varje mål. Jag försöker handla ekologiskt och hållbart i den mån som går. Barnen deltar i miljötänket till exempel vid återvinning. Barnen provar på olika maträtter, lär sig använda bestick, vänta på sin tur och föra samtal vid matbordet.

Mål och vision

Önskebrunnen prioriterar barnens individualitet. Det finns valmöjlighet att leka enskilt eller i grupp. Barnen uppmuntras ta egna initiativ efter egen förmåga, hjälpa och ta hänsyn till varandra. Barnet ska fungera i grupp som en trygg individ med gott självförtroende och god självkänsla. Genom leken och skapande får barnen uttrycka sig själva utifrån sina behov och intressen och ta del av det sociala samspelet.

Hitta hit

Uppdaterad