En grupp med barn i en park

Familjedaghemmet Mittiprick

Bällstavägen 188

Visa på karta

Verksamheten erbjuder stort utrymme för lek inne och ute och vi följer årstidens växlingar i naturen och våra olika högtider. Barnen erbjuds skapande i olika former; målning, bivaxmodellering, tovning, tälja, m.m.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Familjedaghemmet Mittiprick är en verksamhet med waldorfinriktning Verksamheten erbjuder stort utrymme för lek inne och ute och vi följer årstidens växlingar i naturen och våra olika högtider. Barnen erbjuds skapande i olika former såsom målning, bivaxmodellering, tovning, tälja m.m. Leken är kärnan i verksamheten; genom leken lär sig barnen bl.a. socialt samspel, övar sin kreativitet och fantasi. Vi är ute mycket, går på upptäcktsfärder i skogen och besöker 4H och olika parker, samt i trädgården, där vi lär om miljö, natur och växter.


Inne- och utemiljö

Verksamheten ligger i en villa med trädgård, där tex sandlåda, lekbåt och sittgrupper finns, (allt i trä) här har vi också odlingar i rabatter och pallkragar, och närhet till skog, 4H-gård, ängar och olika lekparker.

Innemiljön är helt anpassad efter barnen och leksakerna är av naturmaterial.

Kost och måltider

Vi lagar mat tillsammans från grunden i eget kök, och utgår från ekologiska råvaror i största möjliga mån. Vi värnar om en lugn och trivsam stämning vid måltiderna, där vi ser till att alla får ta plats, vi lyssnar på varandra, övar att prata inför grupp, får en förståelse för hälsa och välbefinnande, och provar nya smaker.

Mål och vision

Min pedagogiska vision; Jag vill sträva efter en så jämlik tillvaro som möjligt för alla, en stämning som visar att alla får vara sig själv i en uppmuntrande, nyfikenhetsfrämjande miljö. Utifrån vardagsupplevelserna lär barnen färger, former, att räkna, osv, vi lär oss att känna igen spår från djuren i skogen eftersom vi leker så mycket där, vi funderar också på vad de äter, hur de bor, osv. Barnen utvecklar också sin empati, självständighet och sin förmåga att kommunicera med andra barn och vuxna, känna omsorg om sin närmiljö, naturen och språket på samma naturliga, medvetna sätt.

Genom att jag arbetar med kvalitetssäkring, barnintervjuer, utvecklingssamtal, föräldramöten, ser jag till att uppnå målen.

Mer om oss

På samlingen sjunger och dansar vi, spelar musik eller berättar sagor, ibland med dockteater eller rollekar.

Vi har en lugnare stund under måltiderna, baserad på ekologiska råvaror, då vi samtalar med och lyssnar på varandra. En skön vilostund mitt på dagen för återhämtning.

Jag vill sträva efter en så jämlik tillvaro för alla som möjligt, en stämning som visar att alla får vara sig själva i en uppmuntrande, nyfikenhetsfrämjande miljö.


Övrigt

Samarbete med föräldrarna sker genom daglig kontakt vid hämtning/lämning, föräldramöte varje år samt utvecklingssamtal

Jag ingår också i ett nätverk med andra familjedaghem för att samarbeta vid sjukdom, och för att umgås i vardagen, så att barnen kan känna på hur det är att ingå i större grupp, men även känner till vikarien.

Jag är utbildad förskollärare på Lärarhögskolan i Stockholm.

Hitta hit