Grön gräsmatta, trädgård, hus, blå himmel

Familjedaghemmet Josefins Kultur

Kanslersvägen 6

Visa på karta

Josefins Kultur är en pedagogisk verksamhet med kulturinriktning som bedrivs i min villa i Kärrtorp. Med en liten barngrupp är jag lyhörd för det individuella barnet och kan anpassa verksamhetens planering utifrån deras behov och intressen.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Med hjälp av barns kulturella inslag väcker jag barnens nyfikenhet vilket bidrar till en livslång lust att lära.

Verksamheten har ett tätt samarbete med närliggande familjedaghem där barnen ofta träffas och gör saker tillsammans. Detta bidrar till ökat socialt samspel, utmanar gruppdynamiken samt skapar en trygg vikariesituation för barnen.

Samarbetet möjliggör även temporära åldersindelade grupper för specifika aktiviteter som exempelvis skolbesök eller åldersinriktade teaterföreställningar.

Utöver min barnskötarutbildning har jag efter 6 års högskolestudier vid Kungliga Musikhögskolan, samt ett 12 årigt yrkesliv som musiker en god insikt i hur musik positivt inverkar till barns identitetsskapande, språkutveckling och förmåga att ta till sig ny kunskap.

Inne- och utemiljö

I villan är två av tre plan tillgängliga för barnen med två lekrum, myshörna, kök och vardagsrum.

Miljömedvetenhet och utevistelse är ett viktigt inslag i vår vardag och den rymliga trädgården ligger i direkt anslutning till en av de många närliggande lekparkerna.

I närområdet har vi även tillgång till bibliotek, kulturhus och skogsområden som Nackareservatet, till vilka vi ofta gör utflykter.

Vi besöker även museum, teatrar och utövar aktiviteter som sång, rytmik och konsertupplevelser.

Kost och måltider

All mat tillagas dagligen i hemmet och består i stor utsträckning av ekologiska råvaror. Barnen involveras i planeringen av veckomenyn. Eventuella utredda allergier tillgodoses.

Mål och vision

Lyhördhet, fantasi och trygghet genomsyrar den dagliga verksamheten. Goda relationer med barn och vårdnadshavare står i fokus. Trygghet, tydlighet och tillit samt förtroende är viktiga byggstenar för att ge barnen verktyg till ett rikt känsloliv.

Barnets bästa är utgångspunkt för min verksamhet och grund för de beslut jag fattar.

Demokratins grunder präglar det vi gör och rustar barnen för framtiden. Barnen lär sig om rättigheter, värde och frihet. Verksamheten bygger på respekt och integritet för att utveckla barnens ansvarstagande förmåga.

Estetiska lärprocesser och kulturella aktiviteter stärker och utvecklar barnens kreativa och skapande förmågor.


Särskilt stöd och behov

Som del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete upprättas varje vårtermin en individuell pedagogisk kartläggning. Denna ligger till grund för utvecklingssamtal med vårdnadshavare där vi i samråd utvärderar och planerar för anpassningar utifrån barnets behov i relation till förskolans läroplan.

Genom en liten barngrupp ges möjlighet för tidig identifiering av särskilda behov och tidiga åtgärder för anpassningar.

Mer om oss

Planeringen för verksamheten grundar sig i förskolans läroplan och anpassas utifrån barnens behov, intressen och den rådande gruppdynamiken. För att öka barnens inflytande i sin vardag är de delvis delaktiga i planeringsarbetet. Verksamheten planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas med utgångspunkt i barnens intressen.

Övrigt

Med grund i musik, ett normkritiskt förhållningssätt och genusmedvetenhet får barnen förutsättningar för ett rikt känsloliv och identitetsskapande samt ett socialt samspel där man respekterar varandras olikheter och känner en trygghet att få vara sig själv.

Genom lyhördhet för barnens lekar och frågor vägleder jag dem på ett lustfyllt sätt genom skapande och experimenterande där lärandeprocessen får större utrymme än resultatet.

Programmering med hjälp av iPads, plantering, museumbesök och utflykter är exempel på resultat av barnens intressen som förenats med läroplanen.

Välkomna att höra av er om ni vill veta mer, har några frågor eller vill komma och hälsa på.

Hitta hit

Uppdaterad