En grupp med barn i en park

Familjedaghemmet Clownen

Haeffnersvägen 52

Här på familjedaghemmet ska det vara roligt, tryggt och lärorikt. Att arbeta aktivt med barnens språk-matte utveckling. Se till att stärka barnens självförtroende, ansvarskänsla, medkänsla och intresseförmåga.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Familjedaghemmet använder förskolans läroplan Lpfö 98/16 som vägledning. Det innebär att förskolan ingår och utgör det första steget i samhällets samlade utvecklingssystem för barn. Familjedaghemmet vill skapa bästa möjliga förutsättning för barnens lärande och att deras utveckling tillgodoses. Min övertygelse är att barn är av naturen nyfikna och vill lära sig saker och utvecklas, såväl motoriskt som intellektuellt. Genom att erbjuda en trygg och välkomnande miljö, stimuleras utveckling och lärande genom lek och träning. Målet för detta är att ha samlingar, språklek, matte-lek, fri lek och mycket utevistelse, skogen, skapande verksamhet, matsituationer, rörelse, hälsa, sov och läsvila. Barnen är framtiden, med en god start i livet så kan de vårda och ta hand om samhälle, miljö och medmänniskor på bästa sätt.

Trygghet

Ska vara ett ställe där barnen känner sig trygga i både små och stora barngrupper med mig, med föräldrar, med andra vuxna (till exempel de andra vuxna som jag samarbetar med) och sig själva.

Respekt

Visa vi alla hänsyn, accepterar varandra, inga förutfattade meningar. Familjedaghemmet ser det enskilda barnets behov i det stadium det befinner sig.

Inne- och utemiljö

Verksamheten bedrivs i ett radhus två plan. Barnen har ett lekrum med olika lekmaterial som bilar, dockor, gosedjur, utklädningskläder, duplo, kaplastavar med mera. I det andra rummet som jag kallar tysta rummet finns böcker, spel, pussel, kritor, pennor och papper framme. De kan även bära in eget material att jobba med som språklek, mattelek och så vidare. Vi använder även rummet för skapande verksamhet med olika material.

Kost och måltider

Lagar maten på morgonen och har en varierad och näringsrik kost. Använder ekologiska produkter i den mån det är möjligt. Serverar frukt, grönsaker och bröd dagligen. Ibland hinner vi baka matbröd också. Från oktober till april cirka äter vi maten hemma annars tar vi med maten ut i termos och äter ute.

Mål och vision

Alla barn har samma rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet och så vidare. Familjedaghemmet ska lägga grunden till att barnen utvecklas till demokratiska, sociala och empatiska individer som med glädje och lust väcker sin nyfikenhet och vill fortsätta sitt lärande och utforskande. Målet är att arbeta med förskolans läroplan Lpfö98/16 och att likabehandlingsplanen ska ingå i pedagogiken, förhållningssätt, regler, rutiner, all planering och genomförande av alla aktiviteter.

Särskilt stöd och behov

Familjedaghemmet har en handlingsplan för barn med behov av särskilt stöd.

Mer om oss

Familjedaghemmet har i samråd med föräldrar bestämt att vi använder Ipaden eller mobilen som hjälpmedel vid olika projekt och dylikt. Ej att sitta och spela med.

Har inga uteleksaker på min tomt men längre upp på gatan finns en sandlåda som vi brukar vara i på eftermiddagarna. På baksidan av min tomt brukar barnen sätta potatis samt tomatplantor och så vidare.

Vi har ett samlingsrum där vi äter frukt och har samlingar med olika inslag. En dela av V-rummet används som rörelserum.

Övrigt

Se till att barnen får uttrycka sig i bild, sång, musik, dans, drama, rytmik och rörelse utvecklas. Det kommer jag att göra genom ett samarbete med flera olika familjedaghem. Genom olika planerade pedagogiska verksamheter med olika inriktningar som natur, språk, matte, rörelse, projektarbeten med mera. Samt barnens idéer och önskemål i fokus. Likabehandlingsplanen är inte en separat plan i familjedaghemmet utan den ska genomsyra hela verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad