Illustration - barn på väg till förskola

Familjedaghemmet Björnbusarna

Nybohovsbacken 36A

Familjedaghemmet Björnbusarna erbjuder barn 1-6 år en flexibel och stimulerande verksamhet i trygg hemmiljö, med mindre barngrupper. Daglig inomhus/utomhus lek och möjlighet att under lekfulla former utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten bedrivs till största delen av året i utomhusmiljö. Vi ser inget dåligt väder!

Inne- och utemiljö

Verksamheten bedrivs i en lägenhet, fyra rum och kök. Barnen har tillgång till eget lekrum och toalett. Samt andra utrymmen i lägenheten. Inomhusmiljön är uppbyggd så barnen kan inspireras till lek. Barnen har tillgång till eget material, skapande verksamhet och leksaksinnehav. Den är trygg, utmanande och inbjudande till lek och stimulans.

Kost och måltider

Barnen erbjuds goda och bra måltider som bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Vi serverar måltider efter tallriksmodellen, en varierande och till stor del kravmärkt och ekologisk kost.

Mål och vision

I Familjedaghemmet använder vi förskolans Läroplan som grund för verksamhetens planering och arbetssätt - grunden för ett livslångt lärande! Som pedagoger vill vi ge barnen förutsättningar utifrån vår läroplan att lära, ha roligt och känna sig trygga genom att vi är goda förebilder, delaktiga och närvarande i deras vardag. Genom leken och skapande verksamhet ger vi barnen möjlighet att utforska världen.

Barnen som deltar i verksamheten ska känna Trygghet, Gemenskap, Trivsel, Glädje, Ansvar och Respekt. Alla föräldrar ska känna delaktighet och förtroende för barnens vistelse på Familjedaghemmet. Vi är verksamheten, där barnen har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Oavsett kön, ålder och kultur ska alla ha samma möjlighet att kunna påverka och känna delaktighet, rätt att uttrycka sin åsikt och uppleva en trygg och harmonisk tillvaro. Alla barn som lämnar familjedaghemmet ska ha en god självkänsla och kunna samspela med andra i en grupp.

Övrigt

Familjedaghemmet Björnbusarna är en fristående verksamhet och drivs som enskild firma. Björnbusarna är ett familjedaghem som ligger belägen vid Liljeholmens galleria och nära sjön Trekanten och vackra Vinterviken. Goda kommunikationer såsom Tunnelbana, tvärbana och bussar.

Verksamheten sker i dagbarnvårdarens hem, i närområdets lekplatser, grönområden och skogspartier. På Björnbusarna bedrivs verksamheten så mycket som möjligt i utemiljö. Vi har planerade aktiviteter tillsammans med andra familjedaghem, leker, äter och sover utomhus. Verksamheten kännetecknas av trygghet, gemenskap, ansvar, trivsel och respekt. Alla föräldrar ska känna delaktighet och förtroende för barnens vistelse hos dagbarnvårdaren. Ett gemensamt ansvar byggs upp genom daglig kontakt med föräldrarna.

Verksamheten har ingen egen utomhusgård, däremot en gemensam gård i bostadsområdet. Där vi tillbringar många av eftermiddagarna med en rutschkana, sandlåda, gunghästar. Vi är en verksamhet som gillar att röra sig!

Hitta hit

Uppdaterad