Grafik på förskola, barn och lekplats.

Familjedaghemmet Annika Andersson

Bersågränd 8

Visa på karta

Här erbjuds en pedagogisk verksamhet med god insyn och där barn och föräldrar ges möjlighet till eget inflytande. Verksamheten har vikariesystem och daglig kontakt med andra dagmammor.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jag erbjuder en planerad pedagogisk verksamhet med läroplanen, Reggio Emilia pedagogiken och genus som grund. Verksamheten skall uppleves som trygg, rolig, där alla blir sedda och får möjlighet till att utvecklas individuellt, där varje individ blir bemött med respekt och uppmuntran till att sätta egna gränser. Här ges alla i verksamheten möjlighet till att påverka den dagliga verksamheten och barnen är alltid med och får möjlighet att komma med synpunkter och förslag när till exempel nya aktiviteter skall planeras in. Det är viktigt att barnen får utvecklas i en lugn och harmonisk miljö där alla får vara som de är, vi är alla olika och det är en styrka. Vi arbetar mycket med språket genom att sjunga, läsa böcker och samtala med varandra. Vi sätter ord på det vi gör, ser och känner.

Inne- och utemiljö

Verksamhetens lokaler är i mitt hem. Verksamhetens material är alltid nytt, aldrig begagnat och så miljövänligt som möjligt och gärna i naturmaterial. Material som köps in är pedagogiskt material som stimulerar barns utveckling i de olika ämnena som till exempel matematik, teknik och kemi. Verksamheten saknar egen gård.

Kost och måltider

Maten lagas oftast från grunden i eget kök med ekologiskt och närproducerat förhållningssätt.

Mål och vision

Läroplanen ligger som grund för hela verksamheten. Vi har värdegrund och likabehandlingsplan som vi tillsammans med föräldrar på föräldramöten diskuterar och samtalar kring. Vi utformar våra aktiviteter utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Verksamheten och dess aktiviteter utvärderas regelbundet. Verksamhetens pedagogiska vision är att varje dag uppfylla läroplanens alla mål och att alla barn som lämnar verksamheten gör det med känslan av att de är unika, fantastiska personer med förmåga och möjlighet till att bli det de vill vara med stark tro på sig själva och rätten till att få uttrycka detta på sitt eget unika sätt.

Hitta hit

Uppdaterad