Barn målar

Claudette Sundin Familjedaghem

Gråhundsvägen 158

Jag är utbildad lågstadielärare och har arbetat med förskolebarn i 14 år. Jag startade ett familjedaghem eftersom att arbeta med barn är det roligaste jag vet. Lokalen följer utbildningsförvaltningens säkerhetsregler för barnomsorg och är pedagogisk.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
5

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jag strävar efter att erbjuda en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till upplevelser, upptäckter, skapande, experimenterande, lek och lärande. Barnen får möjligheter till att få nya utmaningar, känna att de kan och därmed få tillit till sig själva. Vi är ute flera gånger om dagen. Jag tar stor hänsyn till familjens situation och arbetar i harmoni med barns individuella behov.

Tillsammans med andra dagmammor vistas vi ute flera gånger om dagen. Vi tycker att "det som går att göra inomhus, kan man göra utomhus" och planerar pedagogiska aktiviteter ute i naturen oavsett väder. Vi gör utflykter till Skansen, Kulturhuset, bibliotek och öppna förskolor i området. Barnen får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens i större grupp och samtidigt höra till en mindre barngrupp. Jag arbetar medveten med mitt ansvar över uppdraget och pedagogiska målen, enligt Utbildningsförvaltnings riktlinjer för pedagogisk omsorg. Vi dagmammorna i Sköndal arbetar i team för barnens bästa upplevelse och möjligheter under sin vistelse hos oss. Vi har ett vikariesystem som möjliggör att barnen alltid är med någon av oss.

Inne- och utemiljö

Lokalen barnen vistas i är inredd för att stimulera deras lek, kreativitet och intresse för att lära sig. Pedagogisk material och leksaker inskaffas efter barnens ålder och inriktning. Lokalen är brandsäker, brandvarnare och brandlarm finns i varje rum. Det finns två säkra gårdar utrustade med bland annat barncyklar, lekhus. Alla leksaker i både inomhus och utomhusmiljön är CE-märkta och det innebär att de uppfyller de krav som ställs i EU-direktiv för säkerhet.

Kost och måltider

Maten lagas med hänsyn till barnens närings- och energibehov, och två gånger i veckan äter vi vegetarisk lunch. Jag köper ekologiska råvaror i så stor utsträckning som det är möjligt. Jag tillhandahåller allergi- och specialkost enligt föräldrarnas önskemål. Genom goda rutiner tillreder och serverar jag maten med omtanke till barnets allergi och specialkost, för en säker kosthantering i verksamheten.

Mål och vision

Barnens vilja och intresse är vägledande för planeringen av aktiviteter. Den pedagogiska verksamheten byggs på demokratiska principer där det erbjuds en uppmuntrande miljö som understödjer barnens utveckling, lärande och nyfikenhet. Verksamheten grundas på en strukturerad planering av aktiviteter och rutiner som styrs av läroplanen och barnens perspektiv, behov och åsikter. Barnen möter matematik på en mängd olika sätt: vid dukning, på gården, vid samlingar, vid rena matematikövningar men också genom aktiviteterna under dagen.

De symboler och matematiska tankar som ingår i den pedagogiska vardagen grundas på att ge barnen lust och glädje att lära sig matematik på ett naturligt sätt. Genom rim och ramsor, sagoläsning, teater, med mera uppmuntras den språkutvecklingen. Barnen har tillgång till bland annat material som väcker intresse för form, konstruktion och teknik såsom lego, klossar, med mera.

Barnen ska känna att det är roligt att lära sig, att klara av nya saker och därmed bli nyfikna på mer. Som pedagog formar jag verksamheten efter barnens intresse och håller fokus på deras framsteg inom språket, motorik samt barnens estetiska och känslomässiga utveckling. Barnen ska få experimentera och utforska inom olika ämnen. Genom lek stärks barnets tillit i sin skicklighet i att bland annat kommunicera, tänka själv och komma fram till egna slutsatser, så hen förstår sig själv och sin omgivning. Det ska finnas plats för lek i grupp eller individuellt.

Särskilt stöd och behov

Det är oumbärligt att ge alla barn möjligheten att delta i aktiviteterna på lika villkor men ändå på sitt eget sätt, oberoende barnets funktionsnedsättning, språksvårigheter, eller annan svårighet. Alla barn ska få en fullvärdig vistelse och jag ser till att den pedagogiska verksamheten anpassas till barnens behov, och därmed de pedagogiska mål, planer och visioner. Jag är införstådd i vilka resurser som finns för att kunna erbjuda lika värd barnomsorg till barn med särskilt behov.

Mer om oss

Ett nära och betryggande samarbete mellan hemmet och den pedagogiska verksamheten är en pelare för den vardagliga rutiner. Verksamhetens mål är att ge föräldrar möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i sina barns dagliga omsorg. En utvecklingssamtal erbjuds per termin.

Övrigt

Barnskyddsanordningen samt brandsäkerhetsregler följs. Jag arbetar medvetet med att förebygga kränkande behandling och diskriminering bland barnen och föräldrar.

Hitta hit

Uppdaterad