Illustration - barn påväg till förskola

Christina Papaioannou familjedaghem

Nybykroken 27

Vi har barn och föräldrar i fokus och det svenska språket. Vi vistas i hemmamiljö och i den resterande lokal med större utrymme för våra aktiviteter. Vår verksamhets idé är att lägga tonvikt på den fria leken och utevistelse.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ”luffendagar” där barnen får möjlighet att komma i kontakt med naturen och får lära sig de olika träd och fåglar som vi utforska. Skapande både inne och ute efter årstider. Dans och rytmik. Sagoläsning efter barnens behov, teaterbesök och utflykter med mera.

Inne- och utemiljö

Vi har en lokalgård där barnen kan spela boll med mera och leka i sandlådan. Har precis i närheten en stor parklek med stora möjligheter.

Kost och måltider

Vi har hemlagad mat där barnen får möjlighet att bestämma menyn. Ser till att maten är näringsrik och att kosten är varierande.

Mål och vision

Vi vill skicka med barnen från tiden de har vistats i min pedagogiska omsorg: trygghet, nyfikenhet, glädje, rättvisetänk, empati, goda matvanor, bra språk, respektfullhet, fina minnen, känna att just jag fått tid och uppmärksamhet, god självkänsla, självständighet, vänta på sin tur, läran att kompromissa, trafikvett, lära känna naturen, vara rädd om naturen, god kondition, kreativ tänkande, människors lika värde, klara av konflikthantering, självförtroende, våga säga nej, god motorik och att ta egna initiativ.

Hitta hit

Uppdaterad