En grupp med barn i en park

Cherstin Roséns familjedaghem

Kontoristvägen 17

Cherstin Roséns familjedaghem bedrivs i ett barnvänligt område med fin natur som är nära min verksamhet. Jag har jobbat sen 1978 som dagbarnvårdare. Blev privat anordnare 1994. Trivs jättebra och arbetar nära barnen och utifrån deras behov.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
6

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Cherstin Roséns Familjedaghem bedrivs utifrån Lpfö98/2010. Arbetet med barnen sker i grupp och individuellt utifrån varje barns enskilda behov. Samarbete sker regelbundet med andra närliggande familjedaghem genom olika projekt samt temaarbeten. I närmiljön återfinns parklek, teater, öppna förskolan, skogen och biblioteket med mera som utnyttjas samt besöks ofta. Det skapande i verksamheten är återkommande och varierande, som sångsamlingar, Mulle, måla, litteratur och rörelse med mera.

Inne- och utemiljö

Lärandet och att vi har roligt tillsammans är grunden till mitt Familjedaghems verksamhet. Vi är ute mycket och har nära till naturområden och parker. För aktiviteter inomhus utnyttjas samtliga ytor i lägenheten. Det är stor variation på material, som inspirerar barnen till lek och pyssel. Utanför porten intill sandlådan har vi en odlingspall, för att kunna odla tillsammans. Utflykter till olika miljöer är en viktig del i verksamheten.

Kost och måltider

Jag serverar varje dag varierad kost som är hemlagad från grunden. Barnen får i stor utsträckning ekologisk och rättvisemärkta måltider. Har frukt efter lunch. Vi källsorterar tillsammans. Varje barn bakar två gånger/termin. Under dialog vid måltider så sker lärandet inom olika ämnen, som turordning, hel och halv, färger med mera. Barnen får önska maträtter och känna sig delaktiga och kunna påverka vad de äter. Regelbundet äter vi vegetariska rätter och till varje måltid serveras det grönsaker.

Mål och vision

Varje barn har rätt att få utvecklas samt utmanas i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar. Läroplanen för förskolans mål vägleder mig och ger mig inspirationen till att barnen i verksamheten utvecklas. Jag går gärna på föreläsningar samt inspirationskvällar, det för att kompetensutveckla mig och på det sättet öka kvalitén i min verksamhet. Är medlem i olika organisationer för att få kunskap och kunna hjälpa barnen. Ser hjälpmedel som material som gynnar alla i barngruppen, inte bara barn som verkar har störst behov av det.

Särskilt stöd och behov

Söker stöd och samarbete professionellt, när behovet hos barn är större än jag kan ge.

Mer om oss

En Volkswagenbuss ger oss friheten att välja färdsätt vid aktiviteter och utflyktsmål. Barnen i gruppen kan lämnas samt hämtas vid färd med bil. Vi uppmärksammar stora högtider. Jag ger ut veckobrev inför kommande vecka och redogör samtidigt vad vi gjort föregående vecka. Enskilt utvecklingssamtal erbjuds samt föräldramöten. Har regelbundet temaarbeten som till exempel att sy på symaskin och arbeta med dator, tillsammans med mig. Under dagarna är egentid en regelbunden förekommande aktivitet.

Övrigt

Barn och föräldrar har stora möjligheter att påverka verksamheten. Verksamheten styrs ej av någon specifik pedagogik. Har sociala sammankomster med barnen och deras familjer cirka fyra gånger per år.

Hitta hit

Uppdaterad